Sylvi Listhaug er en sjelden politiker. Hun prioriterer nordmenns sikkerhet. Nå ønsker hun bedre kontroll over enkelte grupper av asylsøkere og andre utlendinger. Hun vil sette på dem fotlenker. Vi tenker oss lett hvilke hun mener, og Frp har satt opp tre hovedgrupper:

  • Kriminelle utlendinger som er gjengangere
  • Asylsøkere med ukjent identitet
  • Alternativ til Trandum utlendingsinternat for enkelte barnefamilier

– Vi må hele tiden jakte på nye måter å ivareta sikkerheten til norske borgere på. En del av disse personene går inn og ut av fengsel. Når de kommer ut begår de ny kriminalitet, og vi ønsker å se på grep for å holde disse personene under kontroll, sier Listhaug.

Også med tanke på å hindre terrorisme, mener Sylvi Listhaug at fotlenkene kan brukes:

– Vi er i en situasjon der vi ser at terrorisme forekommer i Europa, så på denne gruppen kan det også være en mulighet å bruke denne formen for overvåkning, sier hun.

Det er veldig kjekt å vite hvor folk er. Særlig de som ikke vil oss vel.

NRK spør Listhaug:

– Ser du noen personvernsmessige eller sikkerhetsmessige problemer med dette?

– Det er disse spørsmålene som vil bli berørt av denne utredningen som nå skal gjennomgås, sier Listhaug. Det vil være nødvendig å få på plass et lovverk som ivaretar alle disse gruppene dersom man skal gjøre disse endringene.

Vi forslår umiddelbart en kandidat til fotlenke (bør kanskje finne et vennligere ord): Den mindreårige asylsøkeren på Kyrksæterøra som forsøkte å voldta en ansatt ved mottaket og straks ble flyttet til et nytt mottak hvor lokalbefolkningen ikke aner at de utsettes for voldtektsfare. Han hadde det vært greit å vite hvor befant seg. Til enhver tid.

Tilleggsforslag: De som tar av seg fotlenken må automatisk miste retten til asyl og opphold i Norge.

Overraskende nok sier leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå at fotlenke kan være et alternativ. Austenå vil stanse bruk av Trandum som utsendelsesleir.

– NOAS har jobbet lenge for dette, for ingen barn bør sitte fengslet der, sier hun.

Da kan fotlenke være et alternativ, mener Austenå, men hun legger til at man må ta tak i lovgrunnlaget og gjøre det klarere før man innfører slike sanksjoner.

Ja, det hele står faller med personvernet og sikkert også de små vippepartiene som vil se på dette som et overgrep mot de uskyldige, stakkars små kriminelle gjengangerne. Det er da ikke asylsøkernes feil at NAV ikke utbetaler like mye som narkosalg langs Akerselva?

NRK  FrP

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.