Kristoffer Joner gikk høyt ut på banen etter Listhaugs «Lik og del»-melding. Siden har det vært nokså stille fra den kanten. Tegning: Thomas Knarvik.

Den afghanske familien Mousavi får ikke komme tilbake til Norge, slår Borgarting lagmannsrett fast.

NOAS brukte tvangsutsendte Masoud Mousavi (7) i en kampanje – i tospann med Kristoffer Joner – og håvet inn over fire millioner kroner. Etterpå avslo de å gi familien rettshjelp – de trodde ikke på familien Mousavis sak.

Familien Mousavi kom til Norge og søkte asyl i november 2011, ett år etter at datteren Aghdas Mousavi, som da var syv år, kom til Norge. Hun har siden fått opphold i Norge som enslig mindreårig, og både tingretten og lagmannsretten mener hun hadde en rolle som såkalt «ankerbarn».

Familien, far, mor og deres to sønner født i 1999 og 2009, stevnet staten ved Utlendingsnemnda, men tapte søksmålet i Oslo tingrett i desember 2016. Onsdag ble dommen stadfestet av lagmannsretten.

Familien ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i august 2016, fem år etter at de kom til Norge. Det meste av tiden bodde de i Fredrikstad.

Historien om utsendelsen Mousavi-familien ble omtalt i New York Times som et eksempel på en hardere linje i norsk asylpolitikk. Innvandringsminister Sylvi Listhaug oppfordret folk til å like og dele et innlegg der hun viste til NYTs artikkel. Da kastet NOAS seg på.

I en nøye regissert forestilling oppfordret først skuespiller Kristoffer Joner på Facebook folk til å sende 100 kroner til NOAS. Både Joner og NOAS hevdet hårdnakket at det skjedde på Joners eget initiativ.

Over 40.000 nordmenn fulgte oppfordringen, og NOAS fikk inn over fire millioner kroner.

Etterpå avslo NOAS to ganger å støtte familiens kamp i Utlendingsnemda (UNE) for å få Aghdas’ to brødre tilbake til Norge.

Lagmannsretten skriver i dommen at de har funnet bevisvurderingen vanskelig.

– Etter en samlet vurdering mener lagmannsretten likevel, som tingretten, at det er sannsynlighetsovervekt for at Aghdas er ankerbarn – det vil si at hun bevisst ble sendt til Norge slik at de ankende parter kunne bedre sine muligheter til selv å få oppholdstillatelse.

Lagmannsretten slår enstemmig fast at Utlendingsnemdas vedtak om avslag på oppholdstillatelse ikke er bygget på feil faktum og derfor er gyldig. Retten slår også enstemmig fast at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil. (NTB)

NOAS brukte tvangsutsendte Masoud Mousavi (7) i kampanjen, men spurte aldri familien om å være en del av kampanjen, de sendte dem aldri noen takk etter å ha samlet inn fire millioner kroner, og de har avslått å gi familien juridisk bistand, meldte TV2 i .

Kynisme uten grenser

Document omtalte denne saken i juni fjor: NOAS nektet å hjelpe familien de brukte som slagvåpen mot Listhaug:

Og det blir verre: TV 2 avslører at NOAS seilte under falskt flagg; de trodde ikke på familien Mousavis sak. De mente at familien sannsynligvis ville tape i Utlendingsnemnda (UNE).

Likevel valgte de å bruke tvangsutsendelsen av sjuåringen Masoud i kampanjen.

Kynismen i den «humanitære» organisasjonen synes å være grenseløs.

Familien ble brukt som slagvåpen for å ramme Sylvi Listhaugs «strenge asylpolitikk» i NOAS’ omstridte  innsamlingskampanje før jul i fjor. Samarbeidet med Ap-politiker og skuespiller Kristoffer Joner genererte over fire millioner kroner.

Kristoffer Joner oppfordret folk til å donere 100 kroner til NOAS i Sylvi Listhaugs navn. (Bilde fra Joners Facebook-side)

Som takk for hjelpen fikk familien en kald skulder fra NOAS.

Familien Mousavis advokat Sigrid Broch bekrefter overfor TV 2 at de ikke fikk noe tilbake:

– Heller tvert i mot. De fikk masse oppmerksomhet i mediene, som var belastende for familien.

Sylvi Listhaug svarte på Joners innlegg med dette bildet på sin egen Facebook-side.

Nekter på at familien ble brukt

Søsteren til gutten, Aghdas Mousavi (19), er det eneste familiemedlemmet som fortsatt bor i Norge. Hun forteller i TV 2-reportasjen at de føler seg brukt av NOAS. Hun mener at familien var en del av grunnlaget for den store pengesummen NOAS-kampanjen fikk inn.

– Vi ble ikke spurt om vi ville delta. Jeg fikk vite det av venner etter at kampanjen hadde startet, sier Aghdas Mousavi (19), som har permanent oppholdstillatelse i Norge.
NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå benekter at familien ble brukt i kampanjen, som var et samarbeid med reklamebyrået Anorak og Kristoffer Joner.

– De frontet ikke noen aksjon. Det var det Kristoffer Joner som gjorde, sier Austenå.

– De frontet ikke noen aksjon. Det var det Kristoffer Joner som gjorde, sier Austenå. Hmm… (Skjermdump, NRK)

25. mai 2016 fikk familien endelig avslag fra UNE. Da var NOAS’ vurdering at det ikke var bryet verdt å gjøre noe mer for å hindre at familien blir sendt ut.

NOAS skriver til familien 20. juni: «Dessverre så tror vi ikke at en omgjøringsbegjæring hvor vi fokuserer på barnas tilknytning vil føre fram».

Aksjonen ga nytt håp

Aghdas fikk nytt håp om at NOAS ville hjelpe dem med å få brødrene tilbake til Fredrikstad etter at organisasjonen tok inn over 4 millioner kroner i kampanjen.

– Jeg tenkte at de ville hjelpe noen, først og fremst oss, sier hun.

Så feil kan man ta.

Lillebroren Masoud, ble pågrepet av politiet hjemme i Fredrikstad 12. august 2016. Sjuåringen ble satt i forvaring på Trandum sammen med familien, og deretter tvangssendt til Afghanistan. Også broren Javed, dengang 16 år, ble sendt til Kabul.

Historien om utsendelsen av brødrene ble omtalt i New York Times som et eksempel på en hardere linje i norsk asylpolitikk. Daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug oppfordret folk til å like og dele et innlegg der hun viste til NYTs artikkel.

Da kastet NOAS seg på.

Først oppfordret skuespiller Kristoffer Joner på Facebook folk til å sende 100 kroner til NOAS, og organisasjonen håvet inn over fire millioner.

Etter dette avslo NOAS to ganger å støtte familiens kamp i Utlendingsnemda (UNE) for å få brødrene tilbake til Norge.

NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå avviser blankt at de skylder familien noe, og mener familien har misforstått når de opplevde at de ble brukt i kampanjen:

– Jeg oppfatter at denne aksjonen primært var en reaksjon på Sylvi Listhaugs generelle omtale av retur av barnefamilier.
Bak Rettshjelpsprosjektet ligger en avtale mellom NOAS og et av Norges mest velrennomerte advokatfirmaer; Wiersholm, som prosederer asylsakene gratis i retten (pro bono). Et vilkår for rettshjelp er at saken skal ha rimelig sjanse til å vinne fram, slik at advokatfirmaet ikke taper penger, men tvert i mot får dekket saksomkostningene.

Sendte begeistret takk

Rett før jul i fjor sendte Austenå ut en begeistret takk på sms til alle 40.000 som ga penger til kampanjen:

«Vi er overveldet! Vi fikk inn over 4 mill kroner, som vil gå til rettshjelp».

NOAS opplyste at pengene ble brukt på å sikre flere stillinger i organisasjonen.

UNE fikk medhold i tingretten i påstanden om at foreldrene sendte Aghdas alene på flukt da hun var 12 år, for at hun skulle fungere som et såkalt ankerbarn i Norge. Innvandringsregulerende hensyn trumfet hensynet til at brødrene var lengeværende barn.

 

TV2: NOAS tjente millioner på Listhaug-kampanje – nektet å hjelpe familien de brukte

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!