Bruk og kast: NOAS brukte tvangsutsendte Masoud Mousavi (7) i kampanje – og håvet inn over fire millioner kroner. Etterpå avslo de å gi familien rettshjelp.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) spurte aldri familien Mousavi om å være en del av kampanjen, de sendte dem aldri noen takk etter å ha samlet inn fire millioner kroner, og de har avslått å gi familien juridisk bistand, melder TV2.

Kynisme uten grenser

Og det blir verre: TV 2 avslører at NOAS seilte under falskt flagg; de trodde ikke på familien Mousavis sak. De mente at familien sannsynligvis ville tape i Utlendingsnemnda (UNE).

Likevel valgte de å bruke tvangsutsendelsen av sjuåringen Masoud i kampanjen.

Kynismen i den «humanitære» organisasjonen synes å være grenseløs.

Familien ble brukt som slagvåpen for å ramme Sylvi Listhaugs «strenge asylpolitikk» i NOAS’ omstridte  innsamlingskampanje før jul i fjor. Samarbeidet med Ap-politiker og skuespiller Kristoffer Joner genererte over fire millioner kroner.

Kristoffer Joner oppfordret folk til å donere 100 kroner til NOAS i Sylvi Listhaugs navn. (Bilde fra Joners Facebook-side)

Som takk for hjelpen fikk familien en kald skulder fra NOAS.

Familien Mousavis advokat Sigrid Broch bekrefter overfor TV 2 at de ikke fikk noe tilbake:

– Heller tvert i mot. De fikk masse oppmerksomhet i mediene, som var belastende for familien.

Sylvi Listhaug svarte på Joners innlegg med dette bildet på sin egen Facebook-side.

Nekter på at familien ble brukt

Søsteren til gutten, Aghdas Mousavi (19), er det eneste familiemedlemmet som fortsatt bor i Norge. Hun forteller i TV 2-reportasjen at de føler seg brukt av NOAS. Hun mener at familien var en del av grunnlaget for den store pengesummen NOAS-kampanjen fikk inn.

– Vi ble ikke spurt om vi ville delta. Jeg fikk vite det av venner etter at kampanjen hadde startet, sier Aghdas Mousavi (19), som har permanent oppholdstillatelse i Norge.

NOAS generalsekretær Ann-Magrit Austenå benekter at familien ble brukt i kampanjen, som var et samarbeid med reklamebyrået Anorak og Kristoffer Joner.

– De frontet ikke noen aksjon. Det var det Kristoffer Joner som gjorde, sier Austenå.

– De frontet ikke noen aksjon. Det var det Kristoffer Joner som gjorde, sier Austenå. Hmm…

TV 2 avslører at NOAS før tvangsutsendelsen ikke hadde tro på at familien Masoud ville vinne fram mot UNE. Likevel valgte de å bruke tvangsutsendelsen av sjuåringen Masoud i kampanjen.

Forsømte å sende begjæring

NOAS hadde vært involvert i saken lenge før familien ble kastet ut, og lovet i februar i fjor at de ville jobbe for at brødrene skulle få bli i Norge. Det går fram av en epost-utveksling mellom familiens advokat Sigrid Broch og NOAS.

NOAS skulle sende en såkalt omgjøringsbegjæring til UNE straks barna hadde vært i Norge i fire og et halvt år. Da kommer man inn under reglene om «lengeværende barn», noe som gjør det lettere å få opphold. Broch til TV2:

– NOAS skrev direkte til meg at de skulle sende en omgjøringsbegjæring når barna hadde vært i Norge i mer enn fire og et halvt år, hvilket var i mai 2016.

– Skjedde det?

– Nei, det gjorde det ikke.

25. mai 2016 fikk familien endelig avslag fra UNE. Da var NOAS’ vurdering at det ikke var bryet verdt å gjøre noe mer for å hindre at familien blir sendt ut.

NOAS skriver til familien 20. juni: «Dessverre så tror vi ikke at en omgjøringsbegjæring hvor vi fokuserer på barnas tilknytning vil føre fram».

Aksjonen ga nytt håp

Aghdas fikk nytt håp om at NOAS ville hjelpe dem med å få brødrene tilbake til Fredrikstad etter at organisasjonen tok inn over 4 millioner kroner i kampanjen.

– Jeg tenkte at de ville hjelpe noen, først og fremst oss, sier hun.

Lillebroren Masoud, ble pågrepet av politiet hjemme i Fredrikstad 12. august 2016. Sjuåringen ble satt i forvaring på Trandum sammen med familien, og deretter tvangssendt til Afghanistan. Også broren Javed, dengang 16 år, ble sendt til Kabul.

Historien om utsendelsen av brødrene ble omtalt i New York Times som et eksempel på en hardere linje i norsk asylpolitikk. Innvandringsminister Sylvi Listhaug oppfordret folk til å like og dele et innlegg der hun viste til NYTs artikkel.

Da kastet NOAS seg på.

Opplegg og regi: NOAS

I en nøye regissert forestilling oppfordret først skuespiller Kristoffer Joner på Facebook folk til å sende 100 kroner til NOAS. Både Joner og NOAS hevdet hårdnakket at det skjedde på Joners eget initiativ.

Over 40.000 nordmenn fulgte oppfordringen, og NOAS fikk inn over fire millioner kroner.

Etter dette har NOAS to ganger avslått å støtte familiens kamp i Utlendingsnemda (UNE) for å få brødrene tilbake til Norge.

– Aksjonen var rettet mot Listhaug

NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå avviser blankt at de skylder familien noe, og mener familien har misforstått når de opplevde at de ble brukt i kampanjen:

– Jeg oppfatter at denne aksjonen primært var en reaksjon på Sylvi Listhaugs generelle omtale av retur av barnefamilier.

Bak Rettshjelpsprosjektet ligger en avtale mellom NOAS og et av Norges mest velrennomerte advokatfirmaer; Wiersholm, som prosederer asylsakene gratis i retten (pro bono). Et vilkår for rettshjelp er at saken skal ha rimelig sjanse til å vinne fram, slik at advokatfirmaet ikke taper penger, men tvert i mot får dekket saksomkostningene.

Sendte begeistret takk

Rett før jul i fjor sendte Austenå ut en begeistret takk på sms til alle 40.000 som ga penger til kampanjen:

«Vi er overveldet! Vi fikk inn over 4 mill kroner, som vil gå til rettshjelp».

NOAS opplyste at pengene ble brukt på å sikre flere stillinger i organisasjonen.

UNE fikk medhold i tingretten i påstanden om at foreldrene sendte Aghdas alene på flukt da hun var 12 år, for at hun skulle fungere som et såkalt ankerbarn i Norge. Innvandringsregulerende hensyn trumfet hensynet til at brødrene var lengeværende barn.

 

TV2: NOAS tjente millioner på Listhaug-kampanje – nektet å hjelpe familien de brukte

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.