Innvandringsminister Sylvi Listhaug vil sende asylsøkere med avslag eller uten identitetspapirer til lukkede mottak.

Siden januar 2015 har 536 mennesker blitt drept av terrorister i Europa, fremholder Fremskrittspartiet, som krever kraftfulle mottrekk.

Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen, mener Listhaug.

Allerede i begynnelsen av mai fastslo statsråden overfor ABC Nyheter at partiet vil øke bruken av lukkede mottak, i første omgang når det gjelder dem som ikke har kjent identitet og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.

I kjølvannet av Barcelona-angrepet forrige uke og terrorangrepene i Europa de siste månedene gjentar Listhaug dette i et intervju med NRK, og sier nå at asylsøkeres menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen.

Trygghet viktigst

– Asylsøkere som kommer til Norge uten identitetspapirer skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart. Vi skal ha kontroll med hvem som befinner seg i landet vårt, sa Listhaug til NRK.

Innvandringsstatsråden fastslår at når det er snakk om folks trygghet i hverdagen, er det uaktuelt å ikke stramme inn:

– Folk flest er bekymret, og det forstår jeg godt. Det er snakk om terrorister som både tar sitt eget liv og andres. De har ingen respekt for våre lover, regler og verdier. De må bekjempes.

– Dette er personer, hvor deres liv ikke betyr noe for dem. De dreper seg selv og andre. Og i møtet med dette, mener jeg vi må ta i bruk nye virkemidler. Ett effektivt virkemiddel er i alle fall å sørge for å ha kontroll på hvem som befinner seg i Norge, sier Listhaug.

Akkurat nå er det rundt 1.600 personer i norske asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden og som derfor skulle ha reist ut av landet. Frp og Listhaug vil fengsle disse menneskene.

– De sitter selv med nøkkelen til å kunne reise hjem. I veldig mange tilfeller der vi ikke får returnert folk, så er det fordi de ikke samarbeider med norske myndigheter. Derfor mener jeg det er på tide å sette foten ned og si at vi har lukkede mottak for dem som får avslag, sier Frp-statsråden.

– Jeg mener vi bør utfordre disse konvensjonene. Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen utfordrende i forhold til det enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere, mener Listhaug.

I intervjuet med ABC Nyheter i mai minnet hun om at Politiets utlendingsinternat på Trandum i Akershus er bygget ut i flere omganger og at det er satt ny rekord i antallet returer, en politikk hun sier Frp skal føre videre.

Fremskrittspartiets antiterrorforslag:

• Sette alle uten avklart identitet i lukket mottak, inntil identiteten er avklart. Nøkkelen til å komme ut sitter de på selv.
• Alle som får avslag på asylsøknaden settes i lukkede mottak dersom de ikke reiser tilbake til sitt hjemland frivillig. Nøkkelen til å komme ut sitter de på selv.
• Personer som utgjør en trussel mot norsk sikkerhet skal miste eventuelt statsborgerskap og sendes ut av Norge.
• Begrense bevegelsesfriheten og utvide overvåkningen av personer som antas å utgjøre en terrorfare
• Bevæpne politiet.
• Fortsette styrkingen av Politiets sikkerhetstjeneste.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂