– Jeg kjenner til flere grupper som har jobbet tett inn mot myndigheter i mottakerland, sier Linn Landro, kampanjeleder i WRN.

– Ja, vi vet at det skjer, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

For kort tid siden avslørte Minerva virksomheten til den afghanske støtteorganisasjonen for hjemvendte flyktninger, Afghanistan Migrants Advice and Support Organisation (AMASO), og dens leder Abdul Ghafoor. Han tok kontakt med afghanske myndigheter i et forsøk på å stanse utsendelsen av Abbasi-familien.

Abbasi-saken synliggjør noe som burde være opplagt: Asylsøkere og migranter i Europa opparbeider seg kunnskap og kompetanse som kan vendes til å brukes mot landenes myndigheter.

Å medvirke til at en utlending skal kunne undra seg en utsendelse fra Norge og ha et ulovlig opphold i riket, kan være straffbart, skriver Politiets Utlendingsenhet (PU) i en e-post til Vårt Land.

Dersom støttegruppens eneste hensikt er å trenere en ellers lovlig utsendelse så er dette etter PUs syn en svært uheldig aktivitet, skriver de.

Dette faller naturligvis NOAS, Antirasistisk Senter og Refugees Welcome Norway tungt for brystet. De frykter en mistenkeliggjøring av aktivistene.

– Jeg ser ikke noe problematisk i det, så lenge infoen som gis er korrekt, sier Ann-Magrit Austenå i NOAS

Austenå mener AMASO blandet seg inn med god grunn.

– Det er stilt alvorlige spørsmål til legen og PUs vurderinger i å velge å fortsette uttransporteringen.

En lege som bistod politiet da familien Abbasi forgjeves ble forsøkt uttransportert fra Norge, har tidligere uttrykt «sterk motvilje mot innvandring» hos Rights.no og Document, skriver Klassekampen. Dermed er tonen satt for et forsøk på å diskreditere den nevnte legen med sikte på at han ikke skal få utøve sitt arbeid i forbindelse med utlendingssaker. Han er «omstridt» og «kontroversiell», fordi han ikke deler blant annet NOAS’ syn.

Lagmannsrettens dom, der Abbasi-familiens sak ble avvist, ble anket til Høyesterett som avviste anken. Dommen kan leses her, og stort mer grundig kan man ikke forvente å få en sak behandlet i norsk rettsvesen. Hva synes NOAS & co legen skulle gjort? Gitt blaffen i Høyesterett?

Austenå har også en egen forståelse av ytringsfrihet:

– Så lenge informasjonen som gis er sann, så er slik aktivisme i tråd med ytringsfriheten. Det blir varsling hvis afghanske myndigheter ikke er kjent med den faktiske situasjonen, sier Austenå på et generelt grunnlag.

I Abbasi-saken har afghanske myndigheter neppe blitt gjort kjent med at Norges øverste domstol har avvist familiens asylsøknad.

For aktivt å motarbeide norske interesser og å heve seg over norsk rettsvesen, belønnes Antirasistisk Senter i år med 5.075.000 kroner i statsstøtte, mens NOAS får 16.286.651 kroner – eller snaut 90 prosent av driftsinntektene. Det blir neppe mindre for 2020, selv med Høyre og FrP i regjering.

Refugees Welcome Norway er organisert som en forening hvor regnskapstallene ikke er umiddelbart tilgjengelige. Organisasjonen har imidlertid avdelinger i Oslo, Hamar, Kongsberg, Malvik, Kragerø, Ringerike, Aust-Agder, Vest-Agder, Vågan og Røros. Det skorter neppe på frivillige eller midler til innsats.