10 organisasjoner har gått sammen og dannet en uformell sammenslutning: Asylpolitisk forum. I en felles uttalelse er språkbruken krydret med ord som «stygg» og «inhuman». De er opprørte over at flyktninger returneres når det blir fred i hjemlandet og at asylsøkere får kort isteden for kontanter. I tillegg opprøres de over at mindreårige kan få revurdert opphold ved myndighetsalder, samt at barn blir holdt i forvaring på Trandum. Men de nevner ikke at det er foreldre med barn eller at myndighetene er i tvil om asylsøkeren oppgir riktig alder. At de egentlig er eldre enn 18 år.

Asylpolitisk forum består av følgende organisasjoner: Norsk Folkehjelp, Redd Barna, NOAS og Antirasistisk senter, Refugees Welcome Norway, Foreningen av tolvte januar, Vergeforeningen Følgesvennen, Mennesker i Limbo, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges kristne råd og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Politikk er fordeling av byrder og goder. Folk betaler skatt og får igjen i goder. Det er en konsensus om velferdsstaten – en gir etter evne og får etter behov. Men når den utvannes så endres konsensusen. Tall viser at flyktninger tynger budsjettet – og det i stor grad. Deres forbruk av velferdsstaten er for høy og yrkesdeltagelsen er for lav. Det er ikke bærekraftig.

Finansavisen har regnet på utgiftene: En ikke-vestlig koster 4 millioner kroner, en somalier 9 millioner. Mens en nordmann bidrar med 1 million. Med de tallene er det bare spørsmål om tid før budsjettet går i minus. Asylpolitisk forum er kritisk til at 1600 somaliere må reise hjem, selv om norske myndigheter vurderer situasjonen i landet som trygg. Om vi ser det fra skattebetalernes side så er det en besparelse på mer enn 10 milliarder. Da er det er økonomi i å returnere og Norge forblir et land som gir beskyttelse til flyktninger. Men leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter kommuniserer på en annen måte:

– Det er en unison bekymring i organisasjonene for det som nå skjer på asylfeltet. Mye av politikken regjeringen gjennomfører er så urimelig og stygg at vi føler det er på sin plass å advare. Vi må sørge for at alle partiene på Stortinget forstår konsekvensene fullt ut.

Planen er å gi asylsøkere et kort istedenfor kontanter. Kortet kan brukes overalt, men funger ikke til kontantuttak. Målet er å holde kontroll over pengebruken. Men Asylpolitisk forum er kritisk til denne løsningen. De kaller det «uverdig» og argumenterer med at kortet kanskje ikke virker overalt. At de ikke får tatt bussen, kommet seg til lege eller blir avskåret fra å gå på loppemarked. De argumenterer kun imot og tar ikke med fordelene. At økonomiske flyktinger ikke lenger ser på Norge som attraktivt. At tilskudd ender opp i hjemlandet. Samt at i Norge bruker alle kort og det er snakk om å slutte med kontanter. Men Asylpolitisk forum ser det annerledes: Forslaget vil ha en negativ påvirkning på asylsøkernes helsesituasjon og mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.

I 2015 kom det 5500 enslige mindreårig asylsøkere, av disse var 3500 fra Afghanistan, 700 fra Eritrea og 475 fra Syria og 150 fra Somalia.

Av totalen er antall enslige barn prosentuelt høyt. Hvorfor er det barn som legger ut på flukt? Det er langt, veldig langt fra Afghanistan til Norge. Det kom 7000 fra Afghanistan i 2015, det var mest menn, bare 1000 var kvinner. Men av de 3500 under 18 var det kun 170 jenter. Hvorfor er det bare gutter og hvordan skaffer de finansiering til å betale menneskesmuglere? En sum som tilsvarer flere årslønner.

Afghanistan har en befolkning på 33 millioner. Medianalderen er 18, i Norge 40 og befolkningen øker med 2,3 %. Det er 700 000 i året, nær 200 000 søkte asyl i EU. Det er fødselsoverskuddet som reiser. I sammenlikning reiste i tidsrommet 1865-1910 40 % av fødselsoverskuddet i Norge til Amerika. I begynnelsen emigrerte familier og de dro for å bli. Etterhvert ble det et flertall av unge menn, de søkte lykken, noen reiste hjem og flere dro frem og tilbake. Asylsøkere som som er under 18 får lettere opphold i Norge, er det årsaken til det høye antallet. At familien investerer i fremtiden. De følger med og ser hvor det er mest lønnsomt. Nå som Norge strammer inn og gir kun opphold med behovsprøving. Blir da konsekvensen at de økonomiske sikter seg ut et annet sted. Men Asylpolitisk forum argumenterer således annerledes:

Det er ettertrykkelig dokumentert at tidsbegrenset opphold er svært skadelig for barn. Flere av barna har utviklet alvorlige psykiske lidelser, er passive, deprimerte, driver med selvskading, og det er eksempler på selvmordsforsøk. Vi reagerer derfor kraftig på den økte bruken av denne bestemmelsen, og anbefaler at ordningen med tidsbegrenset opphold avskaffes.

Asylpolitisk Forum sier: Vi mener at frihetsberøvelse av barn på Trandum må stoppes. Ingen barn skal måtte være på Trandum, selv for en kort periode.

Men de nevner ikke at det er foreldre med barn eller at myndighetene er i tvil om at personen er under 18 år. At de er utvist og nekter å reise. De blir uttransportert og hadde de fulgt loven så ville de ikke bli innkvartert der. Argumentasjonen fremstår mer som en dobbeltkommunikasjon. Organisasjonene, i alle fall flere av dem, støtter at grunnløse asylsøkere blir returnert. Et viktig prinsipp i asylinstituttet. Men likevel protesterer de mot utsendelse. Det er gjerne gripende bilder av barn og tårer. Med media som mikrofonstativ. Og der forsømmer journalisten sin jobb, de stiller ikke spørsmål. – Er din organisasjon for eller imot retur av asylsøkere med avslag?

Vi kan gjette oss til svaret og heller gå over på oppfølgingsspørsmålet. – Asylsøkere som har fått avslag i alle instanser og har ignorert utvisningsvedtaket. Synes din organisasjon at vi skal belønne de som ikke følger loven?

Dessverre får de aldri slike spørsmål og kan si hva som helst. Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter tror ettertiden kommer til å huske tilbake på vår tids asylpolitikk som inhuman.

– At vår ambisjon skal være å ta imot færrest mulig til Norge i en periode der folk drukner nesten daglig, kommer til å bli stående igjen. Dette er ikke vår Nansen-periode. Det er vår Listhaug-periode.

Her blander Rune Berglund Steen sammen flyktninger og migranter. Ulykkene skjer på den andre siden av Middelhavet, utenfor kysten av Libya. Det er ikke flyktninger, men migranter. Afrika har en meget rask befolkningsvekst og i løpet av en generasjon vil folketallet øke med en milliard. Ingen av dem har krav på beskyttelse i følge Asylinstituttet. Det er økonomiske flyktninger og de reiser for å skaffe seg en bedre fremtid.

I den kontekst ville det ha vært interessant å høre hva Antirasistisk senter mener med «inhumant». Vil de at alle som ønsker skal få opphold? Og i så fall – hvordan skal dette finansieres? Har Antirasistisk senter laget et budsjett eller i det minste har de regnet på det? Hvis hver person koster 4 millioner og det kommer 30 000 så blir det 120 milliarder. Da forsvinner oljefondet, vår pensjon. Er det inhumant å tenke på vår alderdom?