Asylsøkere som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som nekter å reise frivillig, raserer ventemottakene de bor på. Men mange blir boende i flere måneder, noen i flere år, og mens de venter øker frustrasjonen mot Norge, ansatte på ventemottaket og mot romkamerater. En ung asylsøker drapstruet legen sin og en politimann. En annen smadret flere TV-apparat og en tredje forsøkte å tenne på oppholdsrommet. En fjerde kuttet seg opp og brukte blodet til å skrive hatmeldinger om Norge på veggen.

Ventemottaksordningen er et tilbud om et sted å bo mens asylsøkerne venter på utsendelse fra Norge, men etter gjentatte problemer vurderer myndighetene nå ordningen:

Mens Aftenposten treffer mottakslederen, kommer beskjeden om at enda en splitter ny flatskjerm på TV-stuen er blitt smadret av en beboer.

I går bodde det 97 menn på mottaket, men dette varierer fra uke til uke, ifølge mottaksleder Audun Fiskum. Han forklarer at årsaken til at mange blir boende lenge, ofte har med hjemlandet å gjøre.

–Noen land tar ikke imot borgere som selv ikke ønsker å returnere til hjemlandet. De krever frivillig hjemkomst, sier Fiskum.

Avdelingsdirektør Svein Arne Hansen i Politiets utlendingsenhet forteller at en annen årsak til at mange blir værende er at politiet ofte ikke har noen sikker identitet på personene.

–Da vet vi heller ikke hvilket land de skal til, og har derfor ikke lov å sende dem ut. Dessuten kan det, når vi har identiteten, ta lang tid å få hjemlandet til å akseptere å ta vedkommende tilbake, sier Hansen.

–Vi blir behandlet som dyr her. Vi får dårlig mat, vi bor mange menn på trange rom, og vi får ikke gå til legen når vi trenger det, sier Nazer Mosar Zadeh (30).

Iranske Zadeh har bodd på Fagerli ventemottak i Nannestad i seks måneder og forteller at forholdene på mottaket gjør ham «syk i hodet».

–Hvis du hadde bodd her hadde du skjønt hvorfor TV-er knuses og folk blir aggressive. Måten vi behandles på skaper kriminalitet, sier Zadeh.

Det nikkes og Zadeh viser et videoopptak av en romkamerat som for noen uker siden kuttet seg opp og forsøkte å begå selvmord. Blodet rant og ble av beboerne brukt til å skrive ut raseri mot Norge på veggen.

Alle de asylsøkerne Aftenposten snakker med på mottaket mener at asylsaken deres er blitt feilbehandlet av Utlendingsdirektorartet (UDI) og klageinstansen Utlendingsnemda (UNE). I følge de avviste asylsøkerne har de ikke fått mulighet til å forklare seg ordentlig, og de fleste hevder at de umulig kan vende tilbake til hjemlandet. Av de 120 personene som bodde på mottaket i 2008, har bare 20 gått frivillig med på en hjemsendelse.

–Jeg er politisk flyktning. Jeg forlot ikke familien min for å ha det sånn som jeg har det her. Men reiser jeg hjem, blir jeg drept. Derfor blir jeg heller her, men det er nesten ikke noe bedre enn å være død, sier Hisein Killashi (50).

Også han er fra Iran. Han har bodd på ventemottaket i snart ett år.

I løpet av de siste ukene har asylsøkerne tatt i bruk Facebook og Twitter for å fortelle omverdenen om hvordan de har det:

«At Fagerli, a man got crazy and threw the two TVs out through the window. Sooner or later tragedy will come»

«Many go mad. The situation is so dangerous. I sit in my room most of the time»
Akutt behov

–Livssituasjonen for beboerne på ventemottakene er blitt så ekstrem at det var et akutt behov for å få ut informasjon, sier Rune Berglund Steen.

Berglund Steen er tidligere fagsjef i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og har arbeidet med asylsøkere i mange år. Nå er han aktiv i den nystartede asylorganisasjonen Grenselan, og har startet Facebook-gruppen «Ventenytt – livet på ventemottakene».

Han påpeker at selv om dette er mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, har mange vært gjennom mye før de kom hit til landet. Ifølge Berglund Steen er det mye oppdemmet frustrasjon og fortvilelse som tyter ut når fire voksne menn bor på samme, trange rom.

–Vi er nå langt over en etisk grense for hvordan vi kan behandle mennesker. Man oppnår ikke at folk reiser hjem ved å behandle dem på denne måten. Folk må bygges opp for frivillig retur, ikke bygges ned, mener Berglund Steen. Hans vurdering er at i den grad noen forlater vente-mottakene, så er det for å forsvinne inn i en illegal, papirløs under-verden i Oslo.

UDI forklarer at ventemottakene er krevende å drive fordi beboerne er asylsøkere som oppholder seg ulovlig i Norge. De har derfor har begrensede rettigheter. Kommunikasjonsdirektør Bente Engesland i UDI understeker at ventemottakene er et forsvarlig minimumstilbud, og at alle beboerne er pålagt å forlate landet.

–De får tak over hodet, akutt helsehjelp når de trenger det, mat tre ganger om dagen og 100 kroner i lommepenger i uken.

Engesland forteller at de er kjent med at det er utfordringer på ventemottakene, og at de jevnlig fører tilsyn.

–Ventemottakene evalueres nå av departementet, og det mener vi er bra, sier hun.

Ifølge Engesland ser UDI det som en av sine fremste oppgaver å få beboerne til å samarbeide om frivillig retur. UDI har også noen prosjekter på gang i forhold til det.

–På Lier får de som samarbeider om retur et tilbud om arbeidstrening, engelskkurs og enkel IKT-opplæring. Målet er å ruste dem til å komme hjem igjen, sier hun.

Aftenposten: Raserer ventemottak

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂