Over 2000 asylsøkere har fått oppholdstillatelse i Norge hittil i år. Til sammen har rundt 17.500 personer fra land utenfor EØS fått oppholdstillatelse i løpet av årets seks første måneder, og flertallet kommer som familieinnvandrere til personer som allerede har fått innvilget opphold.

Det vil si at Norge har fått en innvandret befolkningsvekst tilsvarende en by på størrelse med Kristiansund på bare et halvt år.

Så langt i år har over 4000 personer søkt om asyl i Norge, men Utlendingsdirektoratet (UDI) forventer ytterligere 5000 asylsøkere i løpet av 2012. Hittil i år har UDI behandlet over 9000 søknader om familiegjenforening, hvorav 68 prosent har fått opphold. Det gjør familieinnvandrere til den største gruppen som innvandrer til Norge.

De største gruppene kommer fra Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Somaliske asylsøkere er den gruppen som henter flest familiemedlemmer fra hjemlandet. I 2011 familieinnvandret 1331 etter søknad fra 654 somaliere bosatt i Norge. Kommunesektorens organisasjon (KS) sier kommunene sliter med få å bosatt alle.

Samtidig utgjør personer med endelig avslag på søknad om asyl den største gruppen av de 15.473 som bor på landets asylmottak.

– Den største gruppa som bor i mottak nå, er personer som har utreiseplikt og har fått endelig avslag, sa Frode Forfang under presentasjonen av Utlendingsdirektoratets halvårstall torsdag formiddag.

Ifølge han viser tallene en dramatisk endring de siste årene.

I 2009 ventet rundt halvparten av dem som bodde på asylmottak på svar fra UDI eller Utlendingsnemnda. I dag har denne gruppa krympet.

– Den største gruppen som bor i mottak nå, er personer som har fått endelig avslag.
Utreiseplikt – nekter å dra

I alt bor det 15 473 mennesker på asylmottak i Norge.

18 prosent av dem har fått oppholdstillatelse og venter på å bli bosatt i en kommune. 16 prosent har søknad inne til UDI, mens 25 prosent venter på at UNE skal behandle en klage.

32 prosent har endelig avslag og utreiseplikt.

Familieinnvandring utgjør når den største gruppen som får opphold i Norge. Arbeidsinnvandring er den nest største, mens studieopphold ligger på tredjeplass. Asylsøkere med innvilget opphold er den fjerde største gruppen.

Også i Sverige utgjør asylsøkere med påfølgende familieinnvandring den største gruppen. På grunn av en dom i den svenske Migrasjonsdomstolen i januar i år – som gjør det lettere for familiemedlemmer som har vanskelig for å dokumentere sin identitet å søke om familiegjenforening med en som allerede har fått asyl i Sverige – har Sveriges svar på UDI, Migrasjonsverket, oppjustert sine prognoser til 62.000 asylsøkere i perioden 2012-2013, hvilket gjør Sverige til det femte største ansøker-landet i verden. Det forventede antall familiegjenforente er oppjustert med 30.500 til totalt 112.500 personer i samme periode. I alt forventer Migrasjonverket rundt 175.000 nye asylsøkere og familiegjenforente på to år. De samlede utgiftene, inkl. kost og losji i pre-asylfasen, er beregnet til rundt 9 milliarder kroner.

NRK: Får avslag – nekter å forlate Norge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.