Innenriks

Nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 15.580 personer i fjor innvandret til Norge via familiegjenforening, skriver Nettavisen.

Det er 20 prosent flere enn i 2015 og vil prege 2017 også, sier UDIs direktør Frode Forfang.

Bakgrunnen for den betydelige økningen er naturligvis den voldsomme migrasjonsbølgen i tiden forut for 2016.

båtmigranter
Fortroppen er fremme – familien kommer etter.
 

Antall asylsøkere til Norge i 2016 var takket være grensekontrollene i Europa ikke flere enn 3460, mens det var nesten ti ganger så mange i 2015. Men de som kom i 2015, kan nå få familien etter:

Nær én av tre, 4.347 personer, ble gjenforent med et familiemedlem som har fått innvilget asyl i Norge, hvor syrere dominerer.

Men innvandring via familiegjenforening kan også skje ved hjelp av personer som har oppholdt seg lengre tid i Norge, hva enten disse har norsk bakgrunn eller ei:

Den største gruppen er familiemedlemmer til en norsk eller nordisk borger og utgjør 5.569 personer.

12.500 personer fikk asyl i Norge i fjor. Om man legger dette tallet til familieinnvandringen på 15.580 personer, blir summen litt over 28.000. Med tanke på at et norsk fødselskull er på litt under 60.000 pr. år, utgjorde altså summen av asylinnvandrere og familiegjenforente nesten halvparten av antall nyfødte i 2016.

Vi har kort sagt vært vitne til enda et år i det demografiske galehuset. Regningen i form av milliarder av kroner og fremmedgjøringen av omgivelsene, er det samfunnets minst privilegerte halvpart som først og fremst betaler.

 

Nettavisen