I juli kom det 260 asylsøkere til Norge. Det er det laveste antallet i en enkelt måned så langt i år, viser nye tall fra UDI.

Vanligvis gjør asylankomstene et hopp i sommermånedene, men slik er det ikke i år.

Til sammen er det kommet 2.624 asylsøkere til i Norge i år, 650 flere enn til samme tid i fjor. Det spesielle i år er at bare omkring halvparten av asylsøkerne er kommet til Norge på egen hånd. Resten er kommet som relokaliserte fra Hellas og Italia.

Norge har siden i fjor deltatt frivillig i EUs relokaliseringsprogram og kom i juli i mål med løftet om å ta imot i alt 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia. Norge er ett av bare tre europeiske land som har fylt sin kvote.

Disse kommer i tillegg til de 3.120 kvoteflyktningene Norge skal ta imot i år. 3.000 av disse er blant de 8.000 syrerne som skulle tas ut over en periode på tre år (2015–2017). Over to tredjedeler av årets kvote er allerede ferdig behandlet. Resten tas i løpet av høsten, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Seks av ti fra bare to land

Vel 60 prosent av asylsøkerne i år kommer fra Syria og Eritrea. Resten kommer fra 87 ulike land. En ny trend i år er at det kommer relativt mange asylsøkere fra Albania. Så langt i år er det kommet 60. Til sammenligning er det kommet 84 asylsøkere fra Afghanistan. Svært få albanere får ja på sin søknad om beskyttelse i Norge, viser UDIs egne tall.

Seks av ti asylsøkere i år er gutter og menn, noe som er en litt lavere andel enn tidligere år. Nesten en tredel av asylsøkerne i år er barn under 18 år, til sammen 812 personer, men bare 134 av disse har oppgitt å være enslige. Resten har kommet sammen med familien.

Færre på mottak

– Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne lavere ankomster av asylsøkere, sa UDI-direktør Frode Forfang til NTB i begynnelsen av juli.

Ved utgangen av juli bodde det cirka 8.400 asylsøkere på vel 100 asylmottak landet over. Det er mer enn 5.000 færre enn ved årsskiftet. Det betyr trolig at flere asylmottak vil bli nedlagt utover høsten.

– Den siste tiden har vi bygget ned mottakskapasiteten betydelig i takt med at antall beboere går ned, sier Forfang.

Utlendingsdirektoratets prognose tilsier at det vil komme 4.250 asylsøkere til Norge i år. Tallet inkluderer de 1.250 Norge har hentet fra Hellas og Italia.

UDI har behandlet om lag 5.600 asylsøknader i år, og 3.200 personer er innvilget beskyttelse. I tillegg har nesten 3.000 fått komme til Norge på familiegjenforening med asylsøkere som har fått opphold i Norge. Et flertall i denne gruppen er fra Syria.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.