Nytt

Migranter underveis fra Hegyeshalom i Ungarn til grensa mot Østerrike, 25. september 2015. (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

Antallet asylsøkere så langt i 2017 er de laveste siden 1997. Bare 926 har søkt asyl på egen hånd i Norge i år. Nå nedjusteres asylprognosene igjen.

I hele 2016 søkte 3.460 personer om beskyttelse i Norge.

Likevel er det kommet flere asylsøkere til Norge i år enn til samme tid i fjor. Fra januar til og med mai 2017 har 2.011 personer søkt om beskyttelse i Norge. Av disse var 1.085 søkere overført til Norge gjennom Norges frivillige deltakelse EUs relokaliseringsordning fra Hellas og Italia. Bare 926 er ordinære asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet (UDI) tror nå at det vil komme mellom 2.000 og 10.000 asylsøkere til Norge i år, i tillegg til de til sammen 1.250 asylsøkere som kommer gjennom EUs relokaliseringsordning. De aller fleste av disse er allerede kommet. UDI planlegger for 3.000 ordinære asylsøkere.

–Dette er gledelige nyheter på vei inn i sommeren. Vi vet selvfølgelig at disse tallene kan endre seg. Historisk kommer det flere asylsøkere om våren og sommeren, men reduksjonen i prognosen skyldes blant annet at det har kommet færre i begynnelsen av året enn ventet og at sesongøkningen så langt er svakere enn ventet, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Han påpeker at færre ankomster over tid vil medføre lavere utgifter til saksbehandling og registrering, asylmottak, bosetting og integrering.

Neste år tror UDI det kommer mellom 2.000 og 12.000 asylsøkere og de planlegger for 6.000.

Årsaken til at anslaget neste år er høyere enn for i år, er ifølge UDI at grensekontrollene på interne Schengen-grenser etter planen skal avsluttes i november 2017.