Til tross for et rekordhøyt antall asylsøkere til Norge i år, er det kommet færre enn ventet i løpet av høsten. Justisminister Knut Storberget (Ap) justerer derfor ned anslagene fra 18.500 til 17.300 personer. Ved utgangen av november har 16.125 personer søkt om asyl i Norge, hvilket er en økning på drøyt 20 prosent i forhold til samme tid i fjor. I hele 2008 søkte rundt 14.400 asyl i Norge.

Nedgangen på 1.200 personer skyldes regjeringens innstramninger i asylpolitikken, mener Storberget:

– Jeg mener at regjeringens politikk på området har gitt effekt. Dette gjelder både innstrammingstiltakene som kom tidligere, og varselet om at vi nå får en ny utlendingslov fra årsskiftet, sier Storberget til NRK.

Nedgang

– Uketallene for asylankomster de siste ukene er svært lave og lavere enn 2008, sier justisministeren.

I november i år søkte 1.195 personer om asyl og dette var første måned i år der det ble registrert en nedgang sammenlignet med samme måned i 2008.

Men Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen er ikke imponert.

– Dette er museskritt. Selv om tallene går ned, er dette fortsatt marginale justeringer, sier Amundsen som ønsker seg innstramminger i retten til opphold på humanitært grunnlag og færre muligheter for ankebehandling.

Og Storberget utelukker ikke nye og strengere tiltak

– Det er absolutt et mål at asyltallene og antall ubegrunnede asylsøknader går ned i Norge, sier Knut Storberget.

Til og med november hadde UDI behandlet 14.373 asylsøknader. Av disse fikk rundt 30 prosent – 4.256 personer – innvilget asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag. De øvrige har enten fått avslag eller kommer under Dublin-avtalen som innebærer at de må søke om asyl i det første europeiske landet de kom til. Mellom 2 og 20 prosent får medhold i anke over avslag.

Det er hovedsakelig asylsøkere fra Eritrea, Somalia og Afghanistan som har fått innvilget opphold i Norge i 2009:

Størst sjanse for å få opphold har asylsøkere fra Eritrea, der har 64 prosent av de vel 2.000 søkerne fått et positivt svar.

Asylsøkere fra Irak får stort sett avslag. Av de nesten 2.300 søknadene i år har bare 343 personer eller 15 prosent, fått lov til å bli i Norge. Heller ikke iranere har store sjanser for opphold. Bare 27 prosent av de om lag 600 søknadene som er behandlet i år har endt med oppholdstillatelse.

Av 2.422 behandlede asylsøknader fra Afghanistan er det gitt opphold i 38 prosent av tilfellene. Av de vel 1.400 asylsøknadene fra Somalia har 40 prosent fått bli i Norge, viser tallene fra UDI.

Aftenposten: Venter 17.300 asylsøkere til Norge i år

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂