Utlendingsdirektoratet (UDI) har lagt frem nøkkeltall for innvandringen i 2010. Tallene viser at familieinnvandring som hittil har utgjort den klart største innvandringen til Norge, har hatt en markant nedgang fra 18.112 personer i 2009 til 7.561 oppholdstillatelser under reglene for familiegjenforening hittil i år. Nedgangen skyldes at borgere fra EU- og EØS-land ikke lenger trenger å søke om familieinnvandring.

UDI opplyser ellers at det per 1. oktober befinner det seg 17.223 personer i landets 135 asylmottak. Av disse har 2.051 blitt innvilget asyl og venter bare på å bli bosatt i kommunene, mens 3.946 har fått endelig avslag på søknad om asyl:

Asylsøkere

Så langt i år: 7 299
September: 923
Prognose for 2010: 10 000

Så langt i år har det kommet 45 prosent færre asylsøkere til Norge enn i samme periode i fjor.

Enslige mindreårige asylsøkere
Så langt i år: 623
September: 67
Prognose for 2010: 800

Det har kommet 68 prosent færre enslige mindreårige asylsøkere til Norge sammenlignet med i fjor.

Asylvedtak
60 % av asylsøknadene som er behandlet så langt i år er avslått.
Innvilgede asylsøknader: 3 950
Avslåtte asylsøknader: 5 913

Det er fattet flere vedtak i 2010 enn antall mottatte søknader, noe som skyldes at en del av vedtakene gjelder søknader som kom inn i 2009. UDI har også fattet 2.636 utvisningsvedtak hittil i år.

UDI: Nøkkeltall om innvandring

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂