Nytt

Det kom 50 % flere asylsøkere til Norge i første halvår enn det gjorde i fjor på samme tid.
Samtidig fikk dobbelt så mange innvilget asyl i år: 2.500 mot 1.250 i første halvår i fjor.

Ved utgangen av juni hadde UDI mottatt 8100 søknader – 50 prosent flere enn første halvår i fjor. Om utviklingen fortsetter, forventer regjeringen at det ved utgangen av året totalt vil være registrert 18.000 asylsøknader, mot 14.431 i fjor og cirka 6500 i 2007.

..
Man må helt tilbake til 2003 for å finne et tilsvarende høyt tall. Da ble det registrert 17.500 asylsøknader. De største nasjonalitetene er irakere, eritreere og somaliere.

Antall enslige asylsøkere gjør det største hoppet, og det bekymrer myndighetene, da de er ekstra ressurskrevende.

I 2007 var andelen seks prosent, mens den i løpet av 2008 økte til ni prosent. Første halvår i år er andelen 14 prosent.
..
70 prosent av alle som sier de er enslige mindreårige så langt i år, er fra Afghanistan.

Kraftig økning i antall unge asylsøkere
Dobbelt så mange får søknadene innvilget