Nytt

Utlendingsdirektoratet offentliggjorde igår tallet på asylsøkere for første halvår. Det ligger an til en tredobling i forhold til i fjor. «I første halvår søkte 5400 personer asyl i Norge, mot 2450 i samme periode i 2007.»

Hvis UDI tror på en tredobling betyr det at strømmen øker. Det kom 1.000 personer i juni.

UDI-direktør Ida Børresen sender ut signaler som etterlater mange spørsmål:

– Krigs- og konfliktområdene i verden fortsetter å prege asylbildet i Norge. Mange av asylsøkerne kommer fra nettopp disse områdene. Alle som har behov for beskyttelse vil få det etter en individuell behandling av søknaden, sier UDIs direktør Ida Børresen.

Men hvordan vet Børresen at alle kommer fra krig og elendighet? Hvordan kan man oppstille en statistikk over hjemland når 90 % kommer uten papirer. Man har da bare søkernes eget utsagn å stole på, og det er da rimelig å anta at de vil velge det land som gir størst sjanser for opphold.

Det kan virke som om myndighetene kjører på de mest opplagte argumentene – om krig og elendighet – for å legge maksimalt press på kommunene.

Børresen skriver nå et brev til alle landets kommuner og ber om en nasjonal dugnad.

På grunn av den ekstraordinære asylsituasjonen sender UDI nå et informasjonsbrev til alle landets ordførere. Der orienterer de om den aktuelle situasjonen, om hvordan mottaksetableringen foregår og hva det innebærer å være vertskommune for et statlig mottak.

Men et skippertak er et engangstilfelle. Børresen nevner klokelig ikke noe om at skippertaket kan bli permanent hvis man etablerer en stor kapasitet. Her sender ikke myndighetene ut noen signaler som kan berolige. Sterke krefter ønsker at kapasiteten skal bygges ut permanent.

Av asylsøkerne som fikk sin sak behandlet i 2008 fikk 41 prosent innvilget asyl.

Tredobling av antall asylsøkere til Norge