Nytt

Leder av Politiets Utlendingsenhet Svein Arne Hansen sa på pressekonferanse idag at man vil se på saken til beboerne på Lier ventemottak en gang til, for å se om de kan uttransporteres. – Men for noen er det vanskelig. Det kan være personer med ukjent eller mange identiteter, sa Hansen. Han nevnte også land hvor det er vanskelig å sende folk tilbake, som Eritrea og Somalia.

Alle forstår at det er vanskelig å utvise mennesker man ikke vet hvem er eller kommer fra. Men når vedkommende ikke vil samarbeide bør heller ikke myndighetene gjøre det. Det nesten logiske skritt må være internering.

Handlekraften til PU-lederen virket ikke overbevisende. Det vi ser er den vanlige reaksjonen på uakseptabel oppførsel. Man er indignert, men det er ingenting nytt, ingen nye signaler, ingen reaksjon som viser at det har oppstått en ny situasjon og at myndighetene er på høyden.

Politileder viste tydelig at hun var opprørt. Under møtet på mottaket kl 23 ble det truet, også skriftlig, med aksjoner hvis ikke kravene ble innfridd. En viste en slik oppførsel at han ble arrestert under selve møtet. Like etter arrestasjonen begynte brannene.

UDI-direktør Ida Børresen var også «sjokkert». Men ut over det er det formaninger, henstillinger, irettesettelser, påminnelser.

Myndighetene må svare folk: hvorfor blir ikke voldelige avviste asylsøkere internert? Hvorfor blir ikke mennesker som nekter å opplyse om sin identitet internert?