Kommentar

To måneder etter at Lier og Fagerli ventemottak ble påtent og totalskadet etter opptøyer blant avviste asylsøkere, er bare 16 sendt ut av landet. De 250 beboerne på Lier og Fagerli ble overført til andre mottak, hvor de har fortsatt å skape problemer med slåssing, drapstrusler mot ansatte og ildspåsettelser:

Ved Haslemoen mottak som mottok 66 av beboerne fra Lier, var det 18 brannalarmer i løpet av august – siste uttrykning var for en uke siden.

Aftenposten har sett nærmere på hva som har skjedd etter de alvorligste opptøyene ved norske asylmottak noensinne:

UDI får nå en stor ekstraregning som følge av høye kostnader til vakthold og strengere sikkerhetstiltak. Ventemottakene blir dessuten ikke gjenopprettet – de ansatte ved det nedbrente ventemottaket på Lier fikk i forrige uke oppsigelse i posten.

– Alle beboerne skal hjem, sa statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) umiddelbart etter opptøyene på de to ventemottakene. To måneder senere er imidlertid de fleste fremdeles i Norge. Bare 16 er sendt ut av landet; 4 er tvangsreturnert og 12 har forlatt landet frivillig. 230 er gjenværende, men er blitt flyttet til andre mottak.

Utlendingsdirektoratet (UDI) tegner et svært dystert bilde av situasjonen:

I en rapport til justisminister Knut Storberget som Aftenposten har fått innsyn i, tegner UDI et meget dystert bilde av kostnadene og utfordringene:

* Flyttingen førte til uro og problemer ved de andre mottakene.
* Volds- og drapstrusler mot ansatte.
* Andre grupper asylsøkere er blitt «urolige, voldelige og utagerende» når beboerne fra ventemottakene flyttet inn.
* Flere ansatte er blitt sykmeldt etter en svært belastende periode.

– Det er ingen tvil om at dette har vært krevende og alvorlig. Det er først de siste ukene at vi har fått en mer normal situasjon, sier UDI-direktør Ida Børresen.

UDI peker på at dette ikke er enkeltstående handlinger som skjedde brått og uventet, men «det foreløpige sluttpunkt på en situasjon som har preget ventemottakene i hele deres levetid».

På noen få uker har UDI blant annet måttet bruke 5 millioner kroner på ekstra vakthold ved mottakene på Haslemoen, Hanskollen og Stange, dit de avviste asylsøkerne fra Lier og Fagerli ble flyttet. UDI advarer mot at dette ikke må sees på som en belønning for opptøyene:

– Men har ikke opptøyene lønnet seg for mange av beboerne, når de fleste fortsatt er i landet og de er blitt flyttet til bedre mottak?

– Vi har jo innført strengere tiltak overfor dem som sto bak bråket. Samtidig må de flytte til andre mottak i forskjellige deler av landet.

– De fleste har vært nødt til å flytte ut av Oslo-området, og de ser neppe på det som en belønning. Dessuten har vi foreslått flere strengere tiltak overfor beboere som opptrer truende eller voldelig, sier Børresen.

Aftenposten: Bare 16 av 250 sendt hjem etter opptøyer