Sakset/Fra hofta

Voldelige asylsøkere skremmer både naboer og ansatte i Sarpsborg etter at omsorgsselskapet Heimta vant anbudet om å ta seg av landets farligste asylsøkere. Åpningen av mottaket i Øyer som skulle ta seg av 15 asylsøkere ble utsatt og dermed havnet asylsøkerne i vanlige boliger i Fredrikstad og Sarpsborg.
Der har ansatte opplevd å bli utsatt for grov vold og drapstrusler, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter det Sarpsborg Arbeiderblad kjenner til finnes det ansatte hos Heimta i Østfold som er livredde for å gå på jobb. Hverdagen som beskrives inneholder ukentlige drapstrusler. Samtidig har enkelte ansatte blitt utsatt for grov vold. En asylsøker som nylig hoppet ut fra et vindu i andre etasje og siden kastet seg under en lastebil, brukte for kort tid siden et brannslokningsapparat som våpen mens han satt over en ansatt i boligen på Greåker. En voldsepisode politiet for øvrig bekrefter å ha kjennskap til.

En av de andre asylboligene ligger rett ved siden av en barnehage. Risikovurdering?

De ansatte hos Heimta i Østfold forteller:

– Vi takler litt utagering som for eksempel skadeverk. Vi tåler også en klaps på kinnet i denne jobben. Men å gå jobb å være redd for sitt eget liv er noe ganske annet. Flere er frustrerte og lei seg for ikke å bli hørt, og en del av vikarene som har blitt ansatt den siste tiden for å ha et ekstra ansvar for asylsøkerne, har lite eller ingen kompetanse innenfor vold og utagering. Det er flere ansatte som nå ikke lenger ønsker å være en del av dette, blir det hevdet.

Ledelsen i Heimta har sett seg nødt til å tilby et tre timers selvforsvarskurs for de ansatte.

– Det har vært en hendelser med en utagerende asylsøker der kun flaks har hindret at ingen er blitt alvorlig skadet. En omsorgsbolig, som skal ta vare på mennesker og jobbe målrettet med veiledning og miljøterapi, er ikke et sted for utagerende asylsøkere. Her snakker vi om personer som ikke har noe å tape på å være voldelige, forklarer en ansatt.

Man tror at et tre timers selvforsvarskurs skal være nok til å håndtere de voldelige asylsøkerne som truer dem på livet. Det er vanskelig å unngå å stille seg spørsmålet om hvorfor Norge skal huse utagerende og voldelige asylsøkere. Har ikke disse allerede diskvalifisert seg selv som deltakere i det norske samfunnet? Hvorfor er ikke disse i en leir på Trandum mens de venter på retur hjem?

De næringsdrivende i området er oppgitte:

– Jeg har selv tatt en og samme beboer på fersk gjerning inne i lokalene våre ved to anledninger. To andre ganger har politiet funnet tyvegods som stammer fra oss i huset der han er plassert. Men det verste er skadeverket som er gjort i forbindelse med tyveriene. Ved en anledning ble det knust et stort vindu på en cabincruiser til en prislapp på 400.000 kroner. Jeg vet at samme person også har vært på flere andre steder i nabolaget og stjålet ting. Vi naboer får vite lite fordi alle involverte henviser til taushetsplikten. Derfor føler vi oss maktesløse. Men jeg har forstått det slik at personen kommer fra et helt annet sted i landet, og at han er for syk til å bli straffet på vanlig måte, forteller den næringsdrivende til Sarpsborg Arbeiderblad

Også kriminalsjef ved Sarpsborg politistasjon, Kai Andersen, er frustrert:

– Jeg ønsker ikke å gå inn i enkeltsaker. Men vi snakker her ofte om folk som ofte faller mellom to stoler. I dette tilfellet psykiatrien og strafferettspleien. For politiet i Sarpsborg har virksomheten til det private omsorgsselskapet medført en mengde arbeid. Både hva angår operativ tjenesteutøvelse og etterforskning av forbrytelser. Det handler om voldsutøvelse og vinningskriminalitet. For oss er det umulig å drive forebyggende arbeid fordi vi i disse tilfellene har kommet inn i ettertid. Vi vet ingen ting om plasseringene i Sarpsborg før vi må rykke ut til hendelser. Problemene har etter hvert blitt såpass omfattende at vi nå gjennomfører møter både med Heimta, kommunene som har plassert personer her og fylkesmannen.

Dette krever store politiressurser:

– I løpet av den siste tiden dreier det seg om flere titalls politioppdrag. Tidvis er det snakk om ekstremt mye jobb. Det handler om alt fra framstillinger til legevakt/sykehus til vinningskriminalitet og voldsutøvelse. Det er ressurskrevende både for våre operative tjenestemenn, de som jobber forebyggende og ikke minst hva angår etterforskning, sier Kai Andersen, kriminalsjef ved Sarpsborg politistasjon.

UDI har godkjent bruk av vanlige boliger inntil mottaket på Øyer står klart, sier regiondirektør Sissel Mehammer i UDI  på spørsmål fra Sarpsborg Arbeiderblad:

– Har UDI godkjent at noen fra nevnte kategori plasseres i blant annet Fredrikstad og Sarpsborg i påvente av åpning på mottaket i Øyer?

– Ja, UDI har godkjent slik plassering i boliger som Heimta allerede driver, i påvente av at bygget i Øyer kommune blir tatt i bruk.

– Er UDI fornøyd med sikkerhetstiltakene Heimta har ved nevnte bolig på Greåker? Dette gjelder både overfor egne ansatte og omgivelsene rundt. Til orientering ligger boligen der det befinner seg en asylsøker – som nylig hoppet ut fra andre etasje i boligen og siden kastet seg under en lastebil – like ved en barnehage.

– UDI er i dialog med Heimta og politiet om sikkerheten. Vi har tillit til at Heimta, i samarbeid med politi og helsevesen, følger opp denne saken på en god måte med tanke på beboere, ansatte og lokalmiljø.

UDI følger opp saken på en god måte, så da kan alle bare roe seg ned og ignorere de ukentlige drapstruslene og volden som brer seg.

Sarpsborg Arbeiderblad (bak betalingsmur)  sa.no

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!