I et svar til FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) skriver justisminister Knut Storberget at han anerkjenner at norsk asylpolitikk ikke er i tråd med FNs retningslinjer. Brevet er et svar på UNCHRs Norden-representant Hans ten Felds krasse kritikk av tvangsreturen av 30 irakiske asylsøkere med endelig avslag i desember i fjor.

Ten Feld har gått hardt ut mot norske myndigheter etter tvangsreturen, som han mener sender et «dårlig signal» til andre land»:

– Vi sendte tilsvarende brev til Sverige og Danmark da de startet hjemsendelser av irakere med tvang. Vi vet at myndighetene kjenner til våre anbefalinger, men vi ønsker likevel å minne dem på hva vi mener, sier ten Feld til Aftenposten.
«Uvanlig sterk irettesettelse».

Han synes det er viktig at land som Norge ser «det store bildet» når det gjelder Irak.

– Det er ingen stor påkjenning for Irak å ta imot 30 personer fra Norge. Men dette kan sende et feil signal til naboland som Syria og Jordan, der de med langt færre ressurser har gitt beskyttelse til opptil to millioner irakske flyktninger. Retur av irakere i stor skala nå vil ikke bidra positivt til gjenoppbygging og stabilitet i landet, sier ten Feld.

Av de 30 irakiske mennene mellom 19 og 40 år som ble tvangsreturnert i desember, var 11 dømt for til dels svært alvorlig kriminalitet i Norge. 66 polititjenestemenn var ombord på flyet som eskorterte de avviste asylsøkerne ut av landet. I denne forbindelsen opplyste justisminister Storberget uttransporteringen var den første av flere tilsvarende tvangsutsendinger, og at regjeringen spesielt vil prioritere å sende straffedømte ut av Norge. Også da slo justisminister Storberget fast at det er Norge, ikke FN, som avgjør norsk asylpolitikk.

Generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp er imidlertid enig i kritikken fra ten Feld, og synes det er flott at FN reagerer overfor norske myndigheter:

– Dette er knallhard kritikk og en uvanlig sterk irettesettelse av Knut Storberget fra FN. Det er flott at UNHCR reagerer på denne måten, sier Eide.
Kritisk til dokumentasjon

Eide har selv vært svært kritisk til at norske myndigheter velger å trosse FNs råd om tvangsutsendelse til Irak, spesielt fordi argumentet fra justisdepartementets side har vært at Norge sitter med annen dokumentasjon enn FN.

– Jeg er blitt fortalt flere ganger at UDI og justisdepartementet har dokumentasjon på at det er trygt å reise til de fem provinsene i Sentral-Irak. Men vi får ikke se denne dokumentasjonen. Vi stiller derfor spørsmål ved om den finnes, sier Eide.

Aftenposten spurte både Knut Storberget og UDI-direktør Ida Børresen om å få konkretisert denne dokumentasjonen i går. Storberget henviste til Børresen, som sa det samme som tidligere: Norge bruker informasjon fra FN, Landinfo, DU, frivillig organisasjoner «og andre».

Storberget sier at han har problemer med tankegangen om at det skal være «carte blanche» for asylsøkere fra et område, og mener at hver enkelt sak må vurderes for seg. Dette skriver han også i svaret til UNCHR:

–Selv om Norge følger de fleste retningslinjene fra FN, anerkjenner jeg at norsk asylpolitikk ikke er i tråd med dem, skriver han i brevet, som er datert 18. desember 2009.
Krever dokumentasjon

Petter Eide krever nå at justisministeren legger frem dokumentasjonen som skal bevise at det er trygt å tvangsutsende irakere.

–Såfremt vi ikke får fremlagt dokumentasjon på at det er trygt, er det umulig å vite om statsråden snakker sant, sier han, og legger til at han håper at opposisjonen snart tar opp saken i Stortingets spørretime.

I går varslet for øvrig Storberget at regjeringen planlegger flere masseutsendelser av avviste asylsøkere – også til andre land enn Irak:

– Vi må ha ytterligere innstramminger, vi må stimulere folk til å dra frivillig og vi må øke antallet uttransporteringer hvis de ikke drar frivillig. Uttransporteringen kommer jeg ikke til å gi meg på. Vi må følge de reglene vi har satt. Det må få en konsekvens å få avslag på søknaden sin, sier han.

Fremover ønsker han å ta i bruk flere chartrede fly.

– Det blir flere chartertransporter av den typen vi så før jul. Vi planlegger også fellestransporter til syv nye land, uten at jeg vil si hvilke, sier han.

Aftenposten: Storberget får kjeft av FN