Nytt

Asyllobbyen har klippekort til mediene. Idag var det Peter Eide fra Norsk Folkehjelp som for tredje gang fikk bruke NRK Dagsnytt som mikrofonstativ for sin motstand mot at myndighetene kan undersøke kjønnsorganene til enslige asylsøkere. Han har talerett som alle andre, men misjoneringen er slitsom.

John Peder Egenæs fra Amnesty, Eide og Morten Tjessem fra NOAS mener alle at norske myndigheter bryter sine forpliktelser når de tvangsreturnerer asylsøkere med avslag. Det vises støtt og stadig til UNHCRs anbefalinger, som Norge ifølge fremstillingen bryter.

Men det er ikke slik, skriver jurist Nils Thomas Svendsen, i et innlegg i Aftenposten:

Det asyllobbyen imidlertid ikke vil fortelle deg er at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) 5. juni i fjor avgjorde at det ikke var i strid med Sveriges internasjonale forpliktelser å tvangsreturnere en kristen iraker til Bagdad på tross av FNs flyktningeorganisasjon UNCHRs anbefalinger. De vil ikke fortelle deg at EMD degraderte UNCHRs anbefaling ved å vise til at denne delvis beror på andre forhold enn sikkerhet. Det avgjørende når det gjelder flyktningekonvensjonen, er hvilken risiko den enkelte iraker utsettes for ved retur.

De vil heller ikke fortelle deg at så mange irakere reiser hjem på ferie til sentrale Irak at det er lønnsomt å ha tre flyavganger i uken fra Sverige til Bagdad!

Norge, Sverige og Danmark fører altså en politikk som ifølge EMD er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Det svekker troverdigheten til UNCHR, Amnesty, Norsk Folkehjelp og NOAS når de ikke aksepterer at deres vurderinger ikke er guddommelig sannhet.


Svekket troverdighet