Nytt

Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, mener hver enkelt asylsøker som Belgia har sendt til Hellas, bør tilkjennes 200.000 kroner i erstatning.

Asyllobbyen mener at dommen også gjelder Norge. Ifjor ble til sammen 283 personer tvangsutsendt til Hellas fra Norge. Erstatningskravet bare for 2010 komme opp i 56,6 millioner kroner. Men det er ikke så mye pengene som presedens som er betydningsfull.

Advokat i menneskerettssaker i Advokatforeningen, Arild Humlen, NOAS og Heikki Holmås (SV) er enige om at dommen er utformet slik at den gjelder alle andre land som har sendt asylsøkere tilbake til Hellas.

De mener dommen omfatter Norge og at regjeringen er forpliktet til å yte erstatning.

At EMDs avgjørelser kan være politiske og omstridt, synes ikke å streife dem. Ei heller at det å bøye seg for en slik anbefaling kan få store konsekvenser.

– Dommen omfatter også andre land

Advokat Arild Humlen forteller at EMD-dommen også vil omfatte Norge.
NRK
– Asylsøkerne blir utsatt for nedverdigende behandling av greske myndigheter. Dommen slår fast at belgiske myndigheter burde ha forstått det, og de har derfor et ansvar, sier advokat og leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen, til NRK.no.

Dommen la opp til en erstatning på rundt 200.000 kroner for den enkelte asylsøker.

Rent praktisk vil det by på store problemer å spore opp menneskene som ble sendt til Hellas.

Stort sett hele asyllobben lever på statens penger. Organisasjonene motarbeider regjeringens politikk. Motforestillinger er sjelden. På et eller annet tidspunkt skulle man tro regjeringen ville ønske seg motekspertise. Lobbyen lever nemlig opp til sitt navn, den er ikke interessert i en objektiv fremstilling.

Mens det i fjor ble sendt ut 283 personer til Hellas, noe som gir en samlet erstatningssum på 56,6 millioner kroner, ble 111 personer sendt til Hellas i løpet av 2009. Medregnet dem blir totalsummen nesten 80 millioner kroner dersom man regner 200.000 kroner i erstatning til hver av dem.

– Vi vil ta kontakt med Advokatforeningen for å diskutere hvordan dette praktisk kan la seg gjøre, og hvordan dommen skal håndteres, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

– Norge har hatt en praksis gående som har vært i strid med menneskerettighetene. Det bør få konsekvenser, sier hun.

– Asylsøkere kan kreve over 60 mill