Antall personer kom kommer til Norge via familiegjenforeninger er økende. Ifjor var det 15.332 personer som fikk innvilget opphold i Norge gjennom familiegjenforening. Og i 2015 var antallet 12.592, og i 2014 11.078. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes at det var mange saker som ble behandlet av Utlendingsdirektoratet i 2016, legger etaten til.

Utlendingsforskriften skal endres slik at norske myndigheter kan avslå søknader om familieinnvandring dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

– Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet land. Det er et vilkår at landet familien henvises til er trygt. I slike tilfeller er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier Listhaug.

Forslaget er sendt på høring med svarfrist i april.

Fristen for å søke om familiegjenforening er ett år etter at eget opphold i Norge er innvilget. Sylvi Listhaug vil kutte denne fristen til tre måneder.

Innstrammingsforslaget i utlendingsforskriften ble sendt på høring 18. januar, med en svarfrist på tre uker.

Nå er alle i innvandringbransjen bekymret. Røde Kors, NOAS og advokatforeningen kritiserer forslaget:

– Flere holdepunkter tilsier at det ikke er forsvarlig å innføre en tremånedersfrist, skriver omsorgsdirektør i Røde Kors Anne Biering.

– Advokatforeningen er bekymret for at de restriktive forslagene — kombinert med en restriktiv praktisering som styres gjennom instrukser — i realiteten vil avskjære flyktninger rett til familiegjenforening, sier Johan Hjort.

 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) konkluderer med at mange «flyktninger i praksis avskjæres fra å utøve sin rett til familieliv».

Kirkerådet ved direktør Jens-Petter Johnsen og generalsekretær Berit Hagen Agøy sier:

– For oss fremstår det som om tremånedersfristen kan virke mot deler av sin hensikt og forvanske en snarlig familiegjenforening.

Når alle disse protesterer så må det bety at regjeringen er på rett vei.

Vårt Land kjører en bildeserie i sin reportasje med litt gla’nyheter:

Dette er Asho og de åtte ungene. Og ektemannen. Hun har ventet i fire år. Nå har alle kommet.

Vårt Land   Nettavisen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂