Hvert år kommer det 12.000 personer til Norge via familiegjenforening. FrPs innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari sier til VG at dette er en tilleggsinnvandring som er veldig stor og som ingen tar med. Man ser seg blind på og nærmest fører folk bak lyset når man bare refererer til kvoteflyktninger og asylsøkere. Somaliere henter i snitt flest familiemedlemmer. Dernest kommer Syria, Sudan og Eritrea.

Siden 2010, har de personene som kommer fra disse landene og har fått innvilget familieinnvandring, i snitt hentet henholdsvis 2,41 personer, 2,23 personer, 1,9 personer og 1,87 personer hver.

– Familiegjenforening er ene og alene årsaken til at somaliere er blitt den største ikkevestlige innvandringsgruppen i Norge, sier Keshvari.

Ser man alle landene under ett, får de som får innvilget familiegjenforening i gjennomsnitt inn 1,4 personer.

Men ifølge UDI finnes det mellom 30 og 40 saker hvor én hovedperson er gjenforent med ti eller flere familiemedlemmer.

Vi husker saken om ankerbarnet fra Somalia  som kom til Modum for tre år siden da han var 15. Han fikk han gjenforening med sine to foreldre og 10 søsken. Dette til tross for at han nå er 18 år og voksen.

somalisk familiegjenforening

Faksimile fra Bygdeposten.

Det er tidligere blitt avdekket mye juks med familiegjenforening. Søsken som utgir seg for å være ektepar er en somalisk favoritt. I 2010 avdekket UDI at 40% at de somaliske ekteparene uten barn var søsken.

Vi reagerer på det nye gjennomsnittstallet for familiegjenforening på 1,4 personer. Hvor kom det fra? Har det ikke hele tiden vært snakk om 0,5-0,6? Når ble det tallet nesten tredoblet? I juni iår opererte SSB med et forsiktig anslag om at hver Syria-flyktning til medføre en familiegjenforening med 0,7 familiemedlemmer.

Christian Tybring-Gjedde refererte til SSBs tall i et intervju med ABC Nyheter i juni:

– Et konservativt anslag ut fra SSBs tall, viser at hver flyktning medfører at 0,7 hentes i familiegjenforening. Å ta imot 13.600 syrere vil 95 milliarder i livstidsperspektiv.

Han viste også til SSBs tall om at syrere i Norge har den laveste sysselsettingsgraden av alle innvandrere fra 136 land, 26,4 prosent.

Hvis tallet nå er doblet til 1,4 så blir ikke Støres 8.000 syrerne til 13.600 – de blir til 19.200. Men disse tallene drukner i dagens pågang hvor det ankommer over 2.000 i uken. Allikevel, det er fint om både SSB og UDI nå går ut offentlig med korrigerte tall.

UDI har regnet ut at for hver flyktning som får opphold i Norge, får vi i snitt 0,5 flyktninger ekstra på grunn av familiegjenforening. Enkelt illustrert: 1300 syrere har fått asyl i Norge i år, og ifølge denne statistikken vil da 650 familiemedlemmer få opphold i Norge i tillegg, på grunn av familiegjenforening. Dagbladet 12.nov.2015

Samtidig er det 13.000 familiegjenforeningssøknader som ligger til behandling.

Begrepet «familiegjenforening» gir også assosiasjoner til historier om flyktningen som får asyl og deretter henter ti familiemedlemmer til Norge. Dette tegner heller ikke et riktig bilde. For hver av dem som får bli i Norge etter asylsøknad, kommer det i etterkant i gjennomsnitt 0,6 familiegjenforente, skrev Aftenposten i 2012.

Så hvorfor kommer det plutselig så mange flere via familiegjenforening? Kan det skyldes at vi nå mottar flere asylsøkere fra Afrika og Midtøsten enn vi gjorde tidligere? Jo større disse gruppene blir i Norge, jo fler er det som vil komme til «sin» etablerte diaspora.

Den nye 18-punkters asylavtalen som AP, Høyre, Frp, KrF, SP og V inngikk 19. november skal forsøke å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger.

Aps innvandringspolitiske talskvinne, Helga Pedersen, avviser at landsmøtevedtaket har bidratt til å øke flyktningstrømmen til Norge.

– Det er en helt urimelig påstand. Det er viktig for Norge med våre muligheter å ta ansvar for en liten del av verdens kvoteflyktninger. Det skulle bare mangle at vi ikke tok vår del av ansvaret, sier hun.

Pedersen er ikke overrasket over at det kommer 12.000 familieinnvandrere til Norge hvert år, men hun vil ikke gå inn på om dette tallet bør ned.

Som Aps innvandringspolitiske talskvinne forventes det faktisk at Helga Pedersen kjenner til UDIs tall for familieinnvandring. Hun dytter likegodt hele gjennomføringsansvaret på Frp som ikke ville ta imot de 8.000 ekstra syrerne.

– Norge har gode forutsetninger for å lykkes, men det avhenger i stor grad av at FrPs statsråder nå evner å gjennomføre asylforliket fra forrige uke. Før dette forliket har Frp ikke gjennomført noen innstramminger av betydning.

Bravo Helga!

VG  Dagbladet Regjeringen.no