Somaliske asylsøkere henter flest familiemedlemmer fra hjemlandet. I 2011 familieinnvandret 1331 etter søknad fra 654 somaliere bosatt i Norge. Kommunesektorens organisasjon (KS) sier kommunene sliter med få å bosatt alle.

Året før var det 685 personer som ble gjenforent med 443 somaliere i Norge.

De aller fleste som hentes hit fra Somalia er barn, resten er ektefeller eller samboere. Det viser tall som Utlendingsdirektoratet (UDI) har hentet ut for Aftenposten.

Thailand og Filippinene er nummer to og tre på denne listen, men de trenger ikke bosetting i kommunene fordi de som oftest er gift med en norsk borger eller kommer som au pair.

De fleste somaliere får innvilget gjenforening med ett familiemedlem. Men en god del søker om å få hit langt flere. For eksempel hentet 34 somaliere i Norge åtte familiemedlemmer hver, tilsammen 170 personer.

Fire somaliere hentet ni slektninger, mens én somalier i Norge ble gjenforent med 11 familiemedlemmer.

Somaliske asylsøkere får oftere avslag på søknad om gjenforening enn andre grupper. 51 prosent av søknadene blir innvilget, mot gjennomsnittet på 73 prosent. Årsaken er iflg UDI at flere somaliere ikke fyller kravene om høy nok inntekt, men også tvil som identitet og tvil om familietilhørighet.

Nina Gran, spesialrådgiver i KS, har ikke full oversikt over hvor mange kommuner som sliter med å bosette flyktningene.

– Men vi vet at veldig mange kommuner sliter med å skaffe bolig til flyktninger. Familieinnvandring skaper et ekstra press på kommunene, sier hun.

– Små kommuner merker presset mest. De har kanskje bosatt fire enslige flyktninger, og kort etter kommer ektefelle og barn.

Aftenposten: Somaliere henter mest familie til Norge

Når 15 blir til 52
Bremanger kommune sa ja til å bosette 15 somaliske og eritreiske flyktninger i bygda Svelgen (1.198 innbyggere), men på grunn av familiegjenforeninger kan tallet øke til 52 før sommeren. Nå ber NAV kommunestyret om å si nei til å bosette flere flyktninger enn den lille kommunen kan ta seg av, skriver Firdaposten.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂