Sakset/Fra hofta

I forbindelse med et lovforslag i november 2015 om innstramning i retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger, skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) ved administrerende direktør Christine Meyer noen uker senere en høringsuttalelse til Justisdepartmentet.

I brevet fra januar 2016 heter det at utsikter til en sekundær familieinnvandring som overstiger selve asylinnvandringen, «ikke har støtte i innvandringen til Norge slik vi har opplevd til nå». Som illustrasjon oppgis det at 50.000 familietilknyttede er bosatt i Norge, mens antall bosatte flyktninger er 138.000 – altså 0,36 familieinnvandrede pr. flyktning.

Finansavisen gikk sist lørdag disse tallene nærmere etter i sømmene, og bildet som avtegner seg, er at SSB oppgir en misvisende kombinasjon av tall, som villeder politikerne til å undervurdere omfanget av den fremtidige familieinnvandringen til Norge.

 

christine-meyer-og-mazyar-keshvari
SSB-sjef Christine Meyer (foto: SSB) og Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (stillbilde: NRK).

 

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) sier til Finansavisen at disse historiske tallene er ubrukelige som estimater av den fremtidige familieinnvandringen, og anfører to grunner: SSB ser bort fra tidsfaktoren og hvilke land flyktningene kommer fra.

Den siste innvendingen er lett å forstå, for omfanget av familieinnvandringen avhenger statistisk av opphavet. Om man for eksempel ser på tallene for antall familiegjenforente til jugoslaviske flyktninger på 1990-tallet, gir ikke de nødvendigvis noe godt estimat av det fremtidige antallet for afghanere eller somaliere.

Men den første innvendingen er alvorligst, for ved å se bort fra tidsfaktoren gjør SSB et vitenskapelig og statistisk misbruk av informasjonen etaten forvalter.

Det lar seg nemlig ikke forsvare når man bruker det samme tidsrommet til å se asylinnvandringen og den påfølgende familieinnvandringen i sammenheng. Dette er helt opplagt, for familiegjenforening kan finne sted gjennom et tidsrom på flere år etter at en person har fått asyl.

I dette tilfellet er det tidsrommet 1990-2015 som ligger til grunn for tallene SSB oppgir i brevet til departmentet. Det betyr at man vil ha registrert nesten all familieinnvandringen svarende til asylinnvandringen fra begynnelsen av tidsrommet, men nesten ingen av den fra slutten av tidsrommet.

Forholdstallet som fremkommer idet man blander denne informasjonen sammen, gir ingen mening.

Men det er grunnlaget for dette størrelsesforholdet SSB-sjef Christine Meyer har funnet det hensiktsmessig å oppgi til offentligheten.

Det er umulig ikke å tenke at et slikt valg er politisk motivert. Meyer er i likhet med sin ektemann, professor emeritus og tidligere statsråd Victor D. Norman, innvandringsliberal. Under hennes ledelse har SSB nedtonet innvandringens kostnader for samfunnet, og vært motvillige til å utarbeide statistikk over kriminalitet og landbakgrunn.

Steve Bannon sa til New York Times at mediene er en del av opposisjonen i USA. I Norge kan man si det samme om SSB.

 

Finansavisen 28. januar 2017 (papir)