En Facebook-gruppe var i sin tid samlet i Nydalen i Oslo, for å hyle mot tidligere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Det er et åpent spørsmål om de hylte mot rett instans. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en nedgang i familieinnvandring i 2019 sammenlignet med 2018, skriver NTB, men i sin presentasjon av tallene unnlater de å vise hele bildet.

«Det var 400 færre familieinnvandringer til Norge i 2019 sammenlignet med i 2018. Mens antallet gjenforeninger synker, er tallene for familieetablering stabile.»

I fjor var det til sammen 12.500 familiegjenforeninger og familieetableringer i Norge, 8900 av disse var familiegjenforeninger. NTB betoner at dette er en kraftig nedgang:

«I 2019 kom det 8900 personer til Norge for å gjenforenes med familie. Det var rundt 400 færre enn året før og hele 3.200 færre enn i 2017.

Ifølge SSB henger dette sammen med at det har kommet færre flyktninger og arbeidsinnvandrere til landet de siste årene. I tillegg har det kommet flere innstramminger.»

Det er ikke så underlig, da det kom rekordmange asylsøkere i 2015 og 2016. Angela Merkel satte dørene til Europa på vidt gap, og ikke bare for syriske flyktninger. En nedgang i antallet flyktninger etter en topp betyr også færre gjenforeninger og familieetableringer med flyktninger.

Men en nærmere kikk på SSBs historiske tall gir et helt annet bilde enn det NTB forsøker å servere:

Familieinnvandringen i fjor var på samme nivå som i 2006–2007, da den hadde hatt en oppadgående trend siden 1990. NTB fokuserer i stedet på nedgangen fra en topp i et kort tidsperspektiv.

Men det stopper ikke der. Når NTB summerer over tidsrommet 1990–2019, begrenser de seg til antallet familieetableringer, og unnlater å ta med summen av familiegjenforeninger.

«Det var videre i overkant av 3.000 personer som kom til Norge for å etablere familie. Tallet er stabilt.

I alt har det vært 108.000 familieetableringer i perioden 1990–2019, i overkant av 46.000 til innvandrere og 57.000 til personer i den øvrige befolkningen, ifølge SSB.»

Antallet familieinnvandringer siden 1990 er 325.412, viser SSBs egen tabell. Over tretti år gir det en gjennomsnittlig familieinnvandring på ca. 10.800 årlig. En familieinnvandring på 12.500 personer er altså godt over gjennomsnittet for hele perioden.

Den samme tabellen viser ellers at det totale antallet innvandringer fra 1990 til 2019 er 906.589, men dét er ikke NTB like ivrige etter å formidle.

I stedet ser NTB detaljert på familieetableringer. NTB-meldingen forkynner at det er flest familieetableringer med personer fra Thailand, Filippinene, Russland, USA og Brasil i den «øvrige befolkningen», og at det «fra de tre førstnevnte landene er det først og fremst kvinner som kommer til Norge for å stifte familie med menn uten innvandrerbakgrunn.»

Det er i grunn ikke noe underlig, med tanke på at etniske nordmenn utgjør en større del av statistikken enn menn med innvandrerbakgrunn, og at familieetablering i innvandrermiljøer først og fremst henter ektefelle fra sine opprinnelsesland.

Men også skillet mellom familieetablering til innvandrere og «øvrig befolkning» er en kilde til forvirring.

SSB bruker spesifikt begrepene «innvandrer», «norskfødte med innvandrerforeldre» og «øvrig befolkning»:

«Innvandrere er definert som personer som selv har innvandret til Norge, og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.

Innvandrere omfatter ikke personer som er født i Norge, som innvandrernes norskfødte barn. SSB omtaler aldri personer som er født i Norge som innvandrere.»

Det burde bety at den som kommer fra Pakistan for å gifte seg med en fetter eller kusine som er født i Norge, familieinnvandrer for å etablere familie med noen i «øvrig befolkning».

Men om man ser nøyere etter, er summen av 46.000 til innvandrere og 57.000 til øvrig befolkning mindre enn 108.000. Man må selv gå til SSBs sider for å finne forklaringen:

For å etablere familie med en norskfødt med innvandrerforeldre er det i løpet av disse 30 årene kommet i overkant av 4000.

Løgn, forbannet løgn og statistikk – hva er verst? Vær så god, bli gæern.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.