Regjeringen mener at familiegjenforening kan bety en dobling av antall innvandrere. Men de får ikke gehør hos SSB, til tross for at en av deres egne rapporter bekrefter dette:

I løpet av de to drøye tiårene som har gått siden 1990, har tallet på innvandrere i Norge blitt nær tredoblet. Tallet på innvandrere har økt fra vel 150 000 til over 420 000. Den viktigste grunnen for å innvandre i denne perioden har vært familieinnvandring. I perioden fra 1990-2008 kom 40 prosent av de ikke-nordiske innvandrerne som familieinnvandrere.

Mye har skjedd i innvandringen til Norge siden 2008. Særlig i 2015 har vi fått mange nye innvandrere. Med Syria-migrantene og de mange nye enslige asylsøkerne er det all grunn til å trekke den logiske slutning at familiegjenforening vil øke antallet betraktelig. Men det vil altså ikke SSB.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver i sitt høringssvar at påstanden om at familiegjenforening i praksis betyr en dobling av antallet innvandrere, ikke har støtte i innvandringen til Norge slik vi har opplevd den til nå.

Men familiegjenforeningstall som følge av innvandringen i 2015, har ikke SSB. Det er det nemlig for tidlig å si noe om. Vi gjetter at SSB baserer seg på historiske tall som høyst sannsynligvis ikke lenger er relevante. Ville Tyskland basere fremtidige prognoser av asylsøkere på antallet som ankom i 2014? Eller 2015?

Den familiegjenforeningen vi har sett i Norge er også i stor grad relatert til henteekteskap. Den siste publiseringen var fra juni 2015, og den neste forventes i juni 2016.

SSB

250.000 innvandrere bor i Norge som følge av familieinnvandring. Det utgjør den største gruppen – enda fler enn arbeidsinnvandring. Og dette er tall FØR 2015. I en annen rapport fra SSB skrives det at 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge fra 1990 til 2013 var familieinnvandring. Dette er forøvrig den ferskeste rapporten vi finner om emnet blant SSBs publikasjoner.

Seks av ti familieinnvandrere kom til Norge for å gjenforenes med familien i perioden 1990-2013, mens fire av ti kom for å gifte seg. I motsetning til familieetableringer, som har holdt seg stabilt i perioden, har familiegjenforeninger økt, særlig de siste årene. Dette kommer av at arbeidsinnvandringen til Norge har økt som følge av EØS-utvidelsen i 2004, og medført flere gjenforeninger av familier fra nye EØS-land.

Tør vi tippe at en rapport om noen år vil forklare at den nye store økningen i gjenforeninger skyldes Syria-flyktninger?

Endringene i Europa skjer nå raskere enn i SSB. De har hengt langt etter i åresvis når det gjelder fremtidige prognoser. Så langt etter at Oslo kommune baserer seg på egne tall.

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug sier at grunnlaget for familiegjenforening må være at man kan forsørge sin egen familie. Er dette et urimelig krav?

Høringsfristen for regjeringens innstrammingsforslag i asylpolitikken gikk ut tirsdag, og et av de mest kontroversielle forslagene er å stramme inn retten til familiegjenforening og kravet om fire års arbeid eller utdanning i Norge.

Av de første drøye 5.000 som har deltatt i Nettavisens måling, sier 95% seg enig med Listhaug og regjeringen.

familiegjenforening

Stram i vei Listhaug.

Nettavisen