– Det er nok til alle, konkluderer Aftenposten i en melding om at det vil komme nærmere 213.000 arbeidsinnvandrere til Norge i løpet av år og det neste tre årene. Både SSB og Norges Bank legger til grunn en nettoinnvandring på 45.000 personer hvert år fra i år frem til 2014. Samtidig skal lønningene ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) stige kraftig, og utenlandsk arbeidskraft vil strømme til Norge i den grad at rekordinnvandringen fra 2008 vil bli slått hvert år:

Fra 2005 til 2008 steg sysselsettingen med 235000 personer. Fra 2008 til 2010 sank den med 16000.

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte var 451400 kroner i fjor.

En dramatisk bedring er på gang i den allerede gode norske økonomien: For i år og de tre neste tre årene anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at sysselsettingen øker med 220 000 personer. Norsk næringsliv vil skrike etter arbeidskraft.

– Det er bred vekst i etterspørselen i norsk økonomi. Både det private forbruket og investeringene vil vokse sterkt, sier SSB-sjefen Hans Henrik Scheel.

– I hvilke næringer blir veksten sterkest?

– Veksten blir sterkest i privat sektor. Særlig bidrar investeringene i oljevirksomheten, næringsbygg, boliger, vannkraft og i noen grad industrien til dette, sier han.

SSB regner med at de fleste av de nye jobbene vil bli dekket ved økt arbeidsinnvandring. Men de vil også bli dekket ved at flere av de som allerede bor i Norge, melder seg på arbeidsmarkedet.

Ledigheten vil imidlertid bare synke med 7.000 personer, så de 220.000 nye arbeidsplassene vil hovedsakelig gå til innvandrere. Samtidig hevder SSB at lønnsveksten vil bli 4 prosent i år og øke hvert år frem til 2014 til 5,6 prosent, da rekordhøy innvandring ikke presser lønnsveksten nedover. Snarere tvert i mot, mener SBB, som går langt i å si at norske bedrifter tåler en slik lønnsvekst.

220 000 nye jobber til 2014 går sammen med solid vekst i årslønn og kjøpekraft.

For 2011 spår SSB at eksportprisen på tradisjonelle varer vil stige 6,6 prosentpoeng mer enn importprisene. Oljen er da holdt utenfor. Bedriftene selger dyrt og kjøper billig. Den gunstige prisutviklingen er en kjempegevinst rett i kassen.

Dette viser seg i gode overskudd i industrien og andre eksportbedrifter på fastlandet. Deretter sildrer dette ut i gode lønnsoppgjør

Fra 2009 til 2010 økte driftsresultatene i norske bedrifter med 17 prosent. I 2011 kommer effekten av den gunstige prisutviklingen på toppen.

Til sammenligning viser tall fra den britiske regjeringens undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken i 2008 at hele 1.089 av 1.334 millioner nye arbeidsplasser gikk til utenlandske arbeidere i Storbritannia i løpet av en syvårs-periode. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU.

Aftenposten: Norge trenger langt flere folk

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.