Sakset/Fra hofta

Et av Arbeiderpartiets argumenter i valgkampen er at det er blitt skapt 340.000 arbeidsplasser siden de rødgrønne tok over i 2005, hvorav to tredjedeler i privat sektor. Deres fortjeneste, skal man formodentlig anta.

Med tanke på at antall personer i yrkesfør alder har økt i samme størrelsesorden, betyr ikke det annet enn at veksten i sysselsettingen sånn noenlunde har holdt tritt med befolkningsveksten. Det er altså ikke så mye å slå seg på brystet av.

Verre er det at skrytet skjuler en ubehagelig virkelighet.

For når man så leser at investeringene i forhold til produksjonen i Norge er de laveste siden 1970-tallet, tar man seg i å lure på om veksten i sysselsettingen overveiende skjer ved at mange folk blir ansatt i lite produktive jobber. BNP pr. innbygger er da også gått ned. Og fagbevegelsen melder om større lønnsforskjeller.

Den offentlige statistikken gir næring til denne hypotesen.

Som vi vet har jo befolkningsveksten de siste årene i hovedsak vært innvandringsdrevet. Og antall personer permanent utenfor arbeidsmarkedet har økt. Siden innvandrere som regel ikke havner på uføretrygd sånn helt med en gang, men som oftest ikke får de best betalte jobbene heller, avtegner det seg et bilde av at utlandet forsyner Norge med billig arbeidskraft. So much for Arbeiderpartiets slagord om omstillingsdyktige norske arbeidstakere.

For sju år siden avdekket journalisten Fabrizio Gatti uverdige arbeidsforhold for afrikanske tomatplukkere på søritalienske plantasjer. Et av utslagene av det som nærmest måtte kalles slavearbeid, var at investeringene i plukkemaskiner gikk ned. Det var rett og slett billigere med afrikanere enn maskiner.

Som nordeuropeisk leser kunne man kanskje tenke at dette var en fjern virkelighet.

Etter den siste tidens avsløringer av grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft også på norsk jord, f.eks. i bilpleiebransjen, er ikke den virkeligheten like fjern lenger heller. Det som skjer i Norge, er i prinsipp det samme som i Italia, selv om det som foregår ved Middelhavet er slaveri på et lavere klassetrinn.

Men er denne norske modellen, altså utlendingers finere slaveri i Norge, noe Arbeiderpartiet gjør klokt i å gå til valg på?

 

Hegnar Online: – Norsk økonomi stopper opp