Foto: Bente Haarstad

 

Analysen av utviklingen i den eritreiske innvandrer­befolkningen i Norge viste at netto­innvandringen fra Eritrea har gått betydelig ned etter 2015.

Er fenomenet begrenset til Eritrea, eller skyldes det en generelt strengere praksis hos myndighetene?

For å undersøke saken ser vi nærmere på den somaliske innvandrer­befolkningen i Norge, om ikke annet fordi somalierne utgjorde den nest største gruppen etter eritreerne blant dem som ble tildelt norsk statsborgerskap i 2017.

Statistisk sentralbyrås (SSB) tabeller viser denne utviklingen i tilstrømningen av somaliere de siste noen og tredve årene:


Kilde: Statistikkbankens tabell 07822.

I dette tilfellet observerer vi en kraftig nedgang siden toppåret 2012, da netto­innvandringen fra Somalia var på hele 2854 personer, til 259 i 2017. Det er med andre ord ikke bare for eritreere at porten til Norge er blitt endel trangere. Man kan vel ikke akkurat beskylde regjeringen for å ha gjort noe større poeng av dette i sin kommunikasjon med offentligheten.

Nedgangen lar seg også avlese i utviklingen av den somaliske innvandrer­befolkningen i Norge:


Kilde: Statistikkbankens tabell 05183.

Slik situasjonen er for den eritreiske diasporaen, vokser også den somaliske diasporaen fremdeles raskt, men veksten er blitt noe langsommere de siste årene, sånn at kurven ikke lenger stiger eksponentielt i samme grad.

Ikke desto mindre økte den somaliske innvandrer­befolkningen med 943 personer i løpet av 2017. Med en netto­innvandring på 259 betyr det at den naturlige tilveksten i den somaliske diasporaen i Norge – antall fødte minus antall døde – var på 684 personer.

Om vi beregner den samme differansen gjennom årenes løp, ser vi utviklingen i de to komponentene i innvandrer­befolkningens vekst, altså netto­innvandringen og den naturlige, innenlandske veksten:


Som vi ser, har den naturlige veksten i noen år vært større enn netto­innvandringen. Med en såpass kraftig naturlig tilvekst er det ingen tvil om at den somaliske diasporaen i Norge vil fortsette å vokse også i fravær av ytterligere innvandring.

Den naturlige veksten har de siste ti årene svingt mellom et toppnivå på 4,41 % og et bunnivå på 1,65 % – klart høyere enn den totale befolknings­økningen i Norge. Om man legger de siste ti årenes gjennomsnittlige vekst på 2,82 % til grunn for en prognose, vil den somaliske diasporaen fordobles på ca. 25 år også uten innvandring.

At heller ikke dette blir gratis, ser man lett av SSBs tall for sysselsettingen blant somalierne i Norge:


Kilde: Statistikkbankens tabell 11609.

Hvordan et Norge som er blitt noen illusjoner fattigere den senere tiden, har tenkt å forholde seg til dette fenomenet, som naturligvis ikke er begrenset til den somaliske diasporaen, vil være en viktig indikasjon på hvordan det vil gå med landet lenger ut i århundret.

En viktig lærdom er at man ikke må åpne porten for nye diasporaer. Lykkes Norge med dette?

Nigeria er Afrikas folkerikeste stat, hvor det forventes en uhorvelig befolkningsvekst i tiden frem til år 2100. Hvor mye av den havner i Norge?


Kilde: Statistikkbankens tabell 05183.

Igjen ser vi den bitte lille knekken i kurven helt til høyre. Samsvarer den med et byks i læringskurven hos norske politikere og myndigheter? De kunne jo si det høyt, om ikke annet for å gi nordmennene litt håp i tilværelsen.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!