Sakset/Fra hofta

Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erke­bispe­gården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria – som hyllet Allah med den kristne nasjonal­helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunns­kulisse. Foto: Bente Haarstad.

 

Selv om den ikke-vestlige innvandringen i 2018 var lavere enn på mer enn ti år, er det ikke til å komme forbi at den fortsatt bidro til en betydelig vekst i den ikke-vestlige innvandrer­befolkningen.

Om vi ser på utviklingen av denne siden årtusen­skiftet, fremtrer det følgende bildet:

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), statistikkbankens tabell 07111.

Ved inngangen til 2001 var det 142.158 første- og andre­generasjons­innvandrere i Norge med opphav fra Afrika og Asia. 18 år senere er det tilsvarende antallet 448.185.

Og da er hverken tredje generasjon eller «to og en halv»-generasjonen, som for samtliges vedkommende har fire utenlands­fødte beste­foreldre, regnet med. En neglisjerbar størrelse i 2001, men selv om vi ikke kjenner den eksakt, kan vi si sikkert at det ikke lenger er tilfelle i 2019.

Et analytisk blikk på figuren viser at en kraftig vekst som var eksponentiell i tidsrommet 2003–2017, avtok en smule i 2018, slik at det blir en liten knekk i vekstkurven. Økningen i løpet av 2018 var ikke desto mindre på 16.988 personer, svarende til nesten 4 prosent.

Det er et godt stykke under økningen på 7,2 prosent i 2016, men ville i det lange løp likevel være ensbetydende med en fordobling på 17–18 år. Status er at dagens ikke-vestlige innvandrer­befolkning er blitt fordoblet på ca. 12 år, fra 215.134 i 2007 til 448.185 i 2019, takket være en årlig vekst som stort sett har ligget på seks-sju prosent.

Mesteparten av denne økningen skyldes fremdeles innvandringen av nye første­generasjoner, men også i fravær av innvandring finnes det nå en betydelig organisk vekst i de eksisterende diasporaene.

Den blå kurven, som forblir jevn til tross for den lille knekken, er en grafisk fremstilling av en historiens kvern som maler nokså ufortrødent videre.

Blant nordmennene møtes dette historiske skiftet med alt fra dyp søvn via fornektelse og falsk optimisme eller taus resignasjon til desperasjon – også denne for det meste taus. Informerte personer øyner en sosial, kulturell, økonomisk og sikkerhetsmessig kjemperegning, selv om det også er mange flotte mennesker som kommer til vårt land.

De færreste liker det de ser, og de aner uro, men de fleste finner seg i det. Et stort flertall av nordmennene lever ennå i en komfortsone. Hvor lenge forblir det sånn?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.