Gatebilde i Fredrikstad. Foto: Bente Haarstad.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tirsdag offentliggjort oppdaterte tall over innvandrerbefolkningen i Norge, og de viser at antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2019 er 944.402 personer – altså litt under en million.

Det svarer til 17,7 prosent, eller noe over en sjettedel, av hele befolkningen. Av disse er 765.108 innvandrere, mens 179.294 er norskfødte med innvandrer­foreldre.

554.906 personer, svarende til 58,8 prosent av innvandrer­befolkningen og 10,4 prosent av hele befolkningen, har opphav fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS.

Om man kun ser på de norskfødte med innvandrer­foreldre, er det 137.244 personer, eller 76,5 prosent, som har opphav fra de nevnte regionene. Det er omtrent ensbetydende med å si at tre fjerdedeler av 2. generasjons­innvandrerne er ikke-vestlige.

Det er ikke overraskende med tanke på at de fleste ikke-vestlige innvandrere stifter familie med andre av samme bakgrunn, mens vestlige innvandrere i større grad stifter familie med nordmenn – dersom de blir værende i det lange løp.

SSBs egen kunngjøring av den nye statistikken – som NTB-meldingen om saken er et ekko av – fremhever at det nå er en lavere vekst i antall innvandrere: Økningen i 2018 var på 18.400 personer.

Dette er en mindre tilvekst enn det vi har sett de siste årene, og sammenlignet med toppåret 2013 da tilveksten var på hele 46 600 personer, er dette en beskjeden økning.

I en noe lengre historisk sammenheng er det imidlertid ingen beskjeden økning hverken i antall eller prosent.

Økningen i hele innvandrer­befolkningen, altså medregnet andre generasjon, er derimot på 27.800 personer, eller nokså nøyaktig tre prosent. Antallet utgjør omtrent halvparten av et norsk fødselskull.

Den største innvandrer­gruppen i 2018 bestod av personer fra Syria, i alt 3400.

Om man ser på utviklingen i antall ikke-vestlige siden 1986, fremtrer dette bildet (tall fra Statistikkbankens tabell 05183):

Antallet fra Asia (med Tyrkia), Afrika samt Sør- og Mellom-Amerika utgjør ved inngangen til inneværende år 474.711 personer, og nærmer seg altså en halv million.

Denne gruppen økte med 18.000 personer i 2018, svarende til 3,9 prosents årlig vekst. Den halve millionen vil sannsynligvis krysses i løpet av de første månedene av 2021 – med tredje generasjon medregnet trolig allerede i 2020. (Om man regner Europas bakgård som ikke-vestlig, kan man også hevde at den halve millionen allerede er krysset.)

Det er lavere enn veksten har vært de senere årene:

Veksten er uansett fremdeles større enn for andre grupper, og i det lange løp vil 3,9 prosents årlig vekst ikke desto mindre være ensbetydende med en fordobling i antallet på mindre enn tjue år.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂