I artikkelen på nrk.no hvor det hevdes at folk i grisgrendte strøk overvurderer innvandringens omfang, gjør NRK-journalistene selv nokså tvilsom bruk av tall. Der står følgende å lese:

De rundt 240.000 med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Norge utgjør nemlig ikke mer enn 4,8 prosent av befolkningen i Norge, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Tatt i betraktning at kolonne fire i denne tabellen hos SSB oppgir antallet 382.844, som altså er ca. seksti prosent flere, hvor får egentlig NRK det omtrentlige tallet 240.000 fra?

Nå kan det riktignok innvendes at ikke alle fra «Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS» er ikke-vestlige, men selv om man skulle trekke fra østeuropeerne utenfor EU, er det ingen tvil om at tallet likevel ville bli langt høyere enn 240.000.

Forklaringen kan vanskelig være noen annen enn at NRK stilltiende har utelatt 2. generasjon, hvilket kunne forsvares dersom man hadde brukt ordet «innvandrer», siden barn av innvandrerforeldre ikke innvandret selv. Ikke desto mindre er det vanlig å regne med 2. generasjon når det er tale om «innvandrerbakgrunn» eller «innvandrerbefolkningen», siden den gjerne står opphavet nærmere kulturelt enn majoritetsbefolkningen.

Man må spørre seg om det her ikke er blitt gjort et kreativt regnestykke i nytalens tjeneste.

Og ganske riktig: Om man i stedet begir seg til denne tabellen, og summerer tallene i kolonne tre for innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, idet man utelater norskfødte med innvandrerforeldre fra de samme verdensdeler, blir summen 241.217 – av NRK kledelig rundet ned til 240.000.

Det tar seg ikke særlig pent ut når man selv driver tendensiøs bruk av tall i sine bestrebelser etter å henge ut andres uvitenhet om de samme.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂