Med dagens befolkningsutvikling vil flere norske byer i løpet av noen år få stadig større områder som bringer tankene hen på Groruddalen i Oslo. Foto: Chell Hill/Wikimedia Commons

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har torsdag offentliggjort oppdaterte befolkningstall for inngangen til år 2017. Hovedtallene for innvandrerbefolkningen viser at den nå består av 883.751 personer, hvilket utgjør 16,8 prosent – eller nokså nøyaktig en sjettedel – av befolkningen. Av disse er 724.987 innvandrere, og 158.764 er barn av to innvandrere.

Syrere utgjorde den største tilveksten i antall innvandrere i 2016 – hele 20.800 personer, eller over et tredjedels norsk fødselskull.

I sin egen presentasjon av statistikken betoner SSB at totalveksten var relativt lav. Vi skal formodentlig beroliges:

Økningen på 3,8 prosent var den laveste prosentvise tilveksten siden 2002.

Men det legges ikke skjul på hvor veksten kommer fra, nå som tilstrømningen fra Øst-Europa er stanset kraftig opp:

Innvandrere fra Afrika, Asia etc. sto for hele 93 prosent av denne veksten.

Likevel blir vi ikke så mye klokere når det gjelder utviklingen i antallet ikke-vestlige. SSB serverer som sedvanlig en oversiktsfigur som ikke er så lett å skaffe seg oversikt med:

I NTBs presentasjon av den nye statistikken i Aftenposten gis det en oversikt over innvandrerbefolkningens sammensetning:

Blant de til sammen 884.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 46 prosent i bakgrunn fra land i Asia og Afrika. 43 prosent er fra EU og EØS-området og andre vestlige land.

Men heller ikke der får vi vite noe mer om dynamikken. Dette er litt underlig, for utviklingen i antall ikke-vestlige er av stor betydning for hele landets fremtid. Den som vil finne ut av dette, er dermed overlatt til seg selv.

Det skal dog sies til SSBs forsvar at oppgaven i det minste er mulig å løse. Om man fra oversiktssiden som det er lenket til øverst, følger lenken kalt Finn flere tall, og der velger Tabell 05183 over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kjønn og landbakgrunn, finner man ut av saken ved å studere utviklingen over tid for verdensregioner. Dette er data alle kan finne, visualisere, lagre og analysere.

Om vi velger landbakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia, er dette alle årene det finnes tall for:

1990 76.781 2000 140.267 2010 284.245
1991 83.957 2001 153.450 2011 302.148
1992 90.925 2002 164.434 2012 320.306
1993 97.159 2003 180.612 2013 342.123
1994 101.291 2004 193.300 2014 362.507
1995 105.096 2005 204.307 2015 381.856
1986 38.884 1996 109.723 2006 217.085 2016 404.279
1987 43.769 1997 114.637 2007 230.236 2017 432.311
1988 55.383 1998 121.136 2008 246.529
1989 67.111 1999 129.384 2009 264.839

 

Av figuren som illustrerer tallene, ser det ut til at den ikke-vestlige innvandrerbefolkningens størrelse for tiden øker eksponentielt:

Det totale antallet nærmer seg altså en halv million, som omtrent tilsvarer befolkningen i hele Nord-Norge. De ikke-vestlige nærmer seg med det raskt ti prosent av befolkningen, og utgjør utvilsomt langt mer enn ti prosent av de nyfødte.

Instruktivt er det også å se på utviklingen fra år til år:

Om man i stedet betrakter den prosentvise økningen fra år til år, vil man oppdage at denne har ligget på mellom fem og en halv og sju og en halv prosent de siste fjorten årene, i gjennomsnitt seks og en halv:

Igjen, dette er beregninger alle kan gjøre og etterprøve. Den som ikke har Excel eller andre regneark på sin egen datamaskin, kan f.eks. bruke Google Regneark.

Det kan altså ikke herske noen som helst tvil om at vi er vitne til en tung trend, som ikke vil la seg stanse ved kun forsiktige politiske tiltak. Med en fortsatt vekst på samme nivå, vil den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Norge fordobles på litt over ti år – og da er hverken tredje generasjon (som SSB sier er liten) eller «to og en halv»-generasjonen (som SSB aldri snakker om) medregnet.

Antall ikke-vestlige i Norge vokser med andre ord ufortrødent. Historikken viser at det er tidoblet på tredve år. Det tar ikke mange årene til før landet er permanent, irreversibelt fragmentert, og omgjort til det ugjenkjennelige – til en sosial og økonomisk kjemperegning.

Forfedrene ville ikke ha vært stolte av oss.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂