Statistisk sentralbyrås (SSB) nye befolkningsfremskriving viser at innvandrerbefolkningen i Norge kan firedobles på 50 år: Fra dagens 460.000 til mellom 1.0 og 1.8 millioner i 2060. Samtidig vil antall norskfødte med innvandrerforeldre øke fra 93.000 til mellom 300.000 og 500.000. Samlet vil disse to gruppene utgjøre mellom 1.3 og 2.3 millioner personer i 2060: Framskrivingen […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.