Om ti år vil fire av ti nordmenn i Oslo være innvandrere, viser beregninger utført av Statistisk sentralbyrå.

Det er første gang SSB lager demografiske prognoser av denne typen, sier Helge Brunborg til VG.

Påstander om en voldsom økning av innvandrere i nær fremtid er blitt latterliggjort, og SSB har selv bidratt til skepsisen. Nå viser prognosene at de hadde rett som spådde en kraftig demografisk endring.

Ifølge papiravisen har SSB regnet som innvandrere folk som hverken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge. Men i nettutgaven står det at man bare regner med første generasjon. Annen generasjon regnes som norske.

Med innvandrerbefolkning mener SSB personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og deres barn født i Norge. De som har vært i Norge i mer enn en generasjon, blir ikke regnet med.

Tallene er dramatiske:

Den omfattende rapporten fra SSB som ble fremlagt torsdag, fastslår at innvandrerbefolkningen vil utgjøre mellom 19 og 27 prosent av befolkningen.

Med innvandrerbefolkning mener SSB personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og deres barn født i Norge. De som har vært i Norge i mer enn en generasjon, blir ikke regnet med.

Den største gruppen i innvandrerbefolkningen er personer med bakgrunn i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Det er i dag 200.000 med bakgrunn i denne delen av verden. SSB venter at denne gruppen vil vokse til mellom 600.000 og 1,2 millioner i 2060.

Spår over en million innvandrere i Norge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.