Gatebilde i Fredrikstad. Foto: Bente Haarstad.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tirsdag offentliggjort innvandringstallene for hele 2019, som viser at nettoinnvandringen til Norge i fjor var på 25.300 personer, hvilket er 7200 flere enn i 2018.

I sin egen omtale av den nye statistikken presiserer SSB at det hefter usikkerhet ved utvandringstallene, slik at den reelle nettoinnvandringen i virkeligheten er noe lavere.

Hovedbildet er uansett at masseinnvandringen av personer med statsborgerskap i ikke-vestlige land fortsatte ufortrødent i 2019. Nettoinnvandringen fra Asia, Afrika og Latin-Amerika gikk litt opp fra 2018, og var på 13.843 personer gjennom fjoråret – svarende til ca. en fjerdedel av et norsk fødselskull.

Østeuropeerne er nest største gruppe med en nettoinnvandring på 7956, etterfulgt av vesteuropeere på 3896. For Norden, Nord-Amerika og Oseania er det små bevegelser, mens nordmenn har en nettoutvandring på 1673 personer.

Utviklingen de siste sytten årene ser slik ut:

Kilde: Tabell 05476 i SSBs statistikkbank.

Om man tar høyde for SSBs presisering av manglende tall for nettoutvandring, kan det virke som om hovedbildet ikke er vesentlig endret fra 2018 til 2019. Den ikke-vestlige nettoinnvandringen forblir klart størst, og selv om den er gått ned siden migrasjonsbølgen i 2015–16, var den større i fjor enn noen gang frem til 2011, og den sjuende største noensinne.

I SSBs presentasjon av tallene finner statistikkmyndigheten finner det for godt å understreke at personer med norsk statsborgerskap ligger på «innvandringstoppen», men faktum er at nordmennene også er på utvandringstoppen. Norske statsborgere har således en betydelig nettoutflytting fra Norge, slik situasjonen stort sett har vært siden årtusenskiftet.

Kaster vi et blikk på statistikken over nettoinnvandring etter land istedenfor etter statsborgerskap, bekreftes det at den ikke-vestlige gruppen er klart dominerende:

Kilde: Tabell 07822 i SSBs statistikkbank.

Statistikken peker klart i retning av at en skjerping av grensekontroller, asyl- og innvandringspolitikk i Europa de senere årene ikke er tilstrekkelig til å motvirke den ikke-vestlige masseinnvandringen.

Når vi etter alt å dømme får en betydelig nedgang i innvandringen i 2020, vil det snarere skje som en utilsiktet konsekvens av smitteforebyggende tiltak under koronapandemien, som har redusert den internasjonale mobiliteten radikalt.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Kjøp «Klanen» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.