Ved Vaterlandsbrua i Oslo. To verdener møtes. Foto: Bente Haarstad.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag resultatene fra årets undersøkelser av holdninger til innvandrere og innvandring, og om vi skal tro statistikkmyndigheten, er Norges befolkning blitt stadig mer liberale i asylpolitikken:

Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag. Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere blitt betydelig mindre.

Samtidig viser resultater fra årets undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring at trenden de siste årene fortsetter, med stadig mer positive holdninger.

Et lite arkiv over disse undersøkelsene i tidsrommet 2017–2019 gir denne oversikten over titlene på offentliggjøringen av denne statistikken: «Mer innvandrervennlige holdninger» (2017), «Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet» (2018) og «Økt aksept for dagens flyktningpolitikk» (2019).

Bedre og bedre år for år! Dette er da bare helt aldeles utrolig fantastisk, er det ikke?

NTB svelger SSBs egen tittel rått, og innhenter begeistrede kommentarer fra en integreringsminister som er høy på seg selv og sin regjerings politikk:

– Det er gledelig at flere er positive til innvandrere. Jeg tror det blant annet handler om at flere ser at integreringspolitikken virker. Vi er i gang med et integreringsløft som skal få flere i jobb og utdanning, det håper jeg også vil bidra til positive holdninger til innvandrere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Hvis noe lyder for godt til å være sant, er sjansene som regel store for at det er tilfellet. Hvordan kan integreringspolitikken virke i Norge når nesten åtte prosent av 15-åringene ikke kan norsk?

Det vi er vitne til, er en statistikkmyndighet med politisk slagside som leverer gode nyheter til politikere som trenger dem desperat. Underveis legger man for dagen kjente triks for hvordan statistikk kan brukes til å lyve.

Den største løgnen er kanskje statsrådens egen: Det er altså angivelig den gode integreringspolitikken som har æren for at folk er positive til innvandrere.

Men den er også lettest å gjennomskue: Det er svært mange innvandrere som aldri har vært gjenstand for noen integreringspolitikk. I den grad folk har positive holdninger til innvandrere, dreier det seg om et helhetsinntrykk som er dannet av alt fra svensker til tibetanere.

Inntrykket som forsøkes skapt, er naturligvis at nordmenn flest er kjempepositive til den ikke-vestlige masseinnvandringen. Det er de jo ikke. Hvem kan være positive til å betale av egen lomme for at masse mennesker med fremmede kulturer skal få sjansen til å konkurrere med en selv om arbeid, bolig og generelle livsmuligheter i landet man har arvet fra sine forfedre? Bare de som er tilstrekkelig oljesmurte og hjernevaskede. Men kombinasjonen av de to virkemidlene er ikke like sterkt bedøvende som før.

Effekten av å sause alle innvandrere sammen for propagandaformål gir seg uunngåelige utslag: SSBs egne tall viser for eksempel at det etter 2008 er stadig flere som er uenige i påstanden om at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Men det er altså nettopp idet innvandringen fra resten av Europa eksploderer som følge av at Schengen-området utvides til å omfatte nye EU-land.

Den mest subtile løgnen er imidlertid i SSBs egen overskrift, som NTB kopierer: «Økt aksept for dagens flyktningpolitikk».

Selve ordstillingen er interessant. Hvordan kan aksepten ha økt over tid for noe som manifesterer seg i dag? Det gir jo ingen mening å spørre folk i f.eks. 2012 hva de mener om politikken i 2019, for den har de ennå ikke sett.

Derimot kan man spørre folk i 2012 hva de mener om politikken i 2012, og folk i 2019 hva de mener om politikken i 2019.

Det SSB gjør, er å late som om man måler sammenlignbare størrelser. I offentliggjøringen av undersøkelsen heter det:

Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag. Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere blitt betydelig mindre.

Men her risikerer man jo å sammenligne vilt forskjellige ting. Hvis oppslutningen var liten om en liberal politikk for lenge siden, og noe større for en mindre liberal politikk noe senere, er det misvisende å gi inntrykk av at folk er blitt mer liberale.

Dessverre er det bare å konstatere at Christine Meyers avgang som SSB-sjef ikke har vært til hinder for at SSB fortsetter å villede befolkningen. Produksjonen av propaganda fortsetter under høytrykk i kjent stil.

Men behovet for sofistikasjon i sminkingen av purka øker med tiden. Folk som Sanner må derfor sette sin lit til at folk blir tjukkere i huet også. Det kan hende han blir skuffet.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!