Nytt

SSB publiserer idag en holdningsundersøkelse hvor personer bosatt i Norge er blitt spurt om sine holdninger til innvandrere og asylsøkere. Svarene er entydige: Vi blir stadig mer positive og vil at det skal bli lettere for asylsøkere å få opphold.

Det er store forskjeller fra i fjor. I 2013 var det kun 7 prosent som ville at det skulle bli lettere å få opphold. Nå mener hele 18 prosent det samme.

Utvalgsstørrelsen for statistikken har siden 2000 ligget på mellom 1100 og 1440 personer. De er alle bosatte i Norge og i alderen 16-79 år. Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. juli til 10. august i år.

  binary-209021-52389

Færre ser innvandrere som en kilde til utrygghet

I 2014 er det 28 prosent som er helt eller nokså enige i utsagnet ‘innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet’, en nedgang på 7 prosentpoeng siden i fjor. 60 prosent sier seg uenige i utsagnet, mens 10 prosent svarer ”både og”. Selv om en del av datainnsamlingen fant sted i dagene etter sommerens terroralarm, har det øyensynlig ikke påvirket svarene. Tidlig på 2000-tallet var et flertall av de spurte enige i utsagnet.

Mavefølelsen protesterer. Norge går altså mot strømmen av alle andre europeiske land og blir mer positive til innvandrere og asylsøkere?

Undersøkelsen ble foretatt midt i fellesferien med det beste været i manns minne, men det var også midt under den høynede terrorberedskapen i slutten av juli.

I 2011 var Norge et av landende i OECD hvor flertallet ønsket å redusere innvandringen. Ja, hele 70 prosent svarte at de ville redusere innvandringen. Men nå, tre år senere ønsker vi oss flere asylsøkere? Det henger ikke på greip.

Fra NOU 2011 – 7:

Som nevnt gjennomfører Statistisk sentralbyrå årlige undersøkelser av befolkningens holdninger til innvandring og innvandringspolitikk i Norge. Utvalget til undersøkelsene er i utgangspunktet representativt for befolkningen, men det er rimelig å anta at det kan være noe selektivt frafall.  

Denne undersøkelsen skulle jeg gjerne ha sett datagrunnlaget på. «Selektivt frafall»? Jotakk, det var nok noe av det her.

Men om SSB skulle vise seg å ha rett i at vi ønsker oss mer asylinnvandring, så kan jeg berolige de som måtte engste seg med å si at: det får vi. Sverige renner snart over, grensen er lang og det er fremdeles 3/4 igjen av oljefondet.