Lederen i dagens Aftenposten tar for seg hvordan nordmenn stadig blir mer positive til det multikulturelle samfunnet. De viser til målinger gjort av Statistisk sentralbyrå.

Hadde nordmenn virkelig vært positive til det multikulturelle samfunnet så hadde de strømmet til Groruddalen. Det gjør de ikke. Spesielt norske barnefamilier forlater Norges mest multikulturelle område i et økende tempo.

Hvorfor, Aftenposten?

Aftenposten mener:

Det flerkulturelle Norge er en berikelse

—-

I 2014 sa ca 70 prosent av de spurte seg enig i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. Tallet var omtrent det samme i 2005. I 2014 svarer i underkant av 30 prosent av de spurte at de er enig i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. I 2005 svarte 40 prosent at de var enige i den påstanden. Frykten må leses som mindre. Til slutt: I 2014 svarte nærmere 70 prosent at innvandrere bør ha samme mulighet, eller litt større mulighet, til å få opphold i Norge. i 2005 lå andelen på under 60 prosent.

Nordmenn lever i et mer flerkulturelt samfunn enn før, og er blitt mer positive til det.

—-

Norge er blitt et rikere land med innvandringen. Vi må jobbe for å gjøre integreringen av dem som kommer hit stadig bedre, slik at de – og vi – raskt får gleden av deres deltakelse og bidrag til samfunnet vårt. Derfor er det nødvendig å diskutere god og dårlig integrering. Nordmenns positive holdninger til innvandring er et godt utgangspunkt for at den debatten skal bli god.

Generelt sett når det gjelder ikke-vestlig innvandring: Blir vi beriket eller er det noen som beriker seg på vår bekostning?

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Det-flerkulturelle-Norge-er-en-berikelse-7910511.html