Vårt Land skrev i en artikkel 15. juli at nordmenn blir stadig mer positive til innvandrere. Artikkelen ble logrende gjengitt av NRK, Klassekampen, Dagbladet og Aftenposten.

Støtten til utsagnet var hentet fra SSBs statistikkbank, som viser at 73 prosent av befolkningen sier de mener innvandrere bidrar til berikelse av norsk kultur. Det er en markant økning fra 2002 da tallet var 62 prosent. Christian Tybring-Gjedde i FrP kommenterte: “Jeg tror ikke på dette i det hele tatt. Det er bare å se på hva som skjer i Oslo, der alle flytter vekk fra innvandrerne. Det er ikke noen tvil om at innvandringspolitikken drives mot folkets vilje”.

Ved første øyekast skulle en tro disse utsagnene var gjensidig utelukkende, dvs. at et av dem er feil. Men er de det? Et blikk på SSBs sider viser at spørsmålet som ble stilt var “Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge?”. Hvis vi titter litt videre i SSBs sider, så ser vi at “innvandrere flest” er europeere og at gruppen er ledet av polakker, litauere og svensker. Beriker folk fra Polen, Litauen og Sverige norsk kultur? “Tja – hvorfor ikke” ville jeg ha svart. Men folk fra Sverige og Polen har så forskjellig kultur sammenlignet med for eksempel folk fra Somalia og Irak, at SSB stiller et totalt meningsløst spørsmål når de kommer trekkende med termer som “innvandrere flest”.

Men hvilke befolkningsgrupper er det som journalistene trekker frem? Vårt Land intervjuer personer på Grønland i Oslo, ikke akkurat kjent som “Lille Sverige”. NRK har et illustrasjonsbilde av muslimske kvinner med skaut. Dagbladet trekker frem Oslo Høyres Nicolai Astrup som uttaler seg – intervjuet er et skoleeksempel på hvordan tåkete statistikk og kampanjejournalistikk går hånd i hånd.

SSB har produsert et svar på et meningsløst spørsmål som journalister kan tolke som de vil. Som fantasiløse tredjegenerasjons 68-ere velger de å tolke dette til at etniske nordmenn har fått økt toleranse for videre muslimsk innvandring til Norge. Astrup tråkker selvsagt rett i fellen og lirer av seg den multikulturelle standardfrasen “Mangfoldiggjøringen av samfunnet er ingen trussel mot norske verdier, men gir tvert i mot et mer spennende samfunn.” Jeg håper Nicolai Astrup blir gjenfødt som kvinne. På Oslo Øst. Det kan bli spennende.

Jeg tror neppe det er noen lesere av Document.no som på alvor synes polakker, svensker eller litauere utgjør en kulturell trussel mot Norge. At journalister i Aftenkampen, ARK og Klasseposten leverer enda et sett argumenter for drastiske kutt i pressestøtten er en ting, men integriteten til nøkkeletater som Statistisk sentralbyrå er avgjørende for hvordan samfunnsutviklingen blir tolket.

Synd det ikke er mulig å stemme “Ja til et bedre Statistisk sentralbyrå” i valget til høsten.