Nytt

Etter at NRK sist søndag sendte innslaget om de krigslignende tilstandene i de svenske forstedene, så har det nok klødd i de politiske korrekte fingre som ønsker å forsikre oss om at dette aldri kan skje i Norge. Den kjente SV’er fra Statistisk Sentralbyrå Lars Østby kunne ikke sitte stille. Han som i åresvis har hevdet at innvandringen i Norge ligger på et relativt lavt nivå og at alt går seg til. Han hadde en rapport liggende klar.

Denne gangen sidestiller Lars Østby integrering med sysselsetting. Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra, skriver han i en ny rapport og forklarer:

– Det har med to forhold å gjøre: For det første er det store forskjeller mellom de som selv har innvandret, og de som er barn av innvandrere. I tillegg kan vi sammenligne med andre land, og da ligger Norge på samme nivå eller høyere på en rekke av integreringsindikatorene, sier Østby.

Til forskjell fra mange europeiske land, ser vi ikke utvikling av parallellsamfunn, mener Østby.

Så konklusjonen er at integreringen går mindre dårlig i Norge enn i andre land? Og hvilke «integreringsindikatorer» er det han snakker om? Teller han det økende antall kvinner i niqab på Rygge flyplass? Nei, han gjør nok ikke det. Vi andre har jo en stygg tendens til å observere verden rundt oss og i min boardingkø igår var kvinnene med ulik grad av tildekning i flertall i en periode. Det er nok enklere å forholde seg til tall og «indikatorer». Det du ser og opplever er tross alt ikke statistisk signifikant, ville man si med et smil i SSBs korridorer. Hvordan en statistiker skal se utviklingen av parallellsamfunn uten å bevege seg ute i den virkelige verden er allikevel en gåte.

Aftenposten skriver at Østby er forberedt på å få kritikk for å slå fast at integreringen går bra.

– Man kan jo diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for å bedømme integreringen. Mange er for eksempel opptatt av felles verdier. Slikt er vanskelig for en statistiker å forholde seg til, siden man ikke har noen målinger eller enighet om hva som skal måles. Men ser man på statistikken når det gjelder utdanning, sysselsetting og inntekt, blir bildet relativt tydelig. Det er vanskelig å tolke disse tallene annerledes enn at integreringen i Norge er rimelig vellykket, sier Østby.

Nei, det er slettes ikke vanskelig å tolke dette annerledes. Vi ser i andre land at utdannelsesnivå og jobb for eksempel er uavhengig av jihadlysten all den tid legestudenter velger å bli selvmordsbombere. Sysselsetting har ikke nødvendigvis noe som helst med integrering å gjøre. Ettersom Østby selv mener at dette er «vanskelig for en statistiker å forholde seg til», så burde statistikerne avstå fra å trekke konklusjoner på materiale de har vanskelig for å forholde seg til.

 

Lars Østby

Lars Østby bør avstå fra å trekke konklusjoner (gikk han ikke av med pensjon?)

Og en annen ting, mens vi er inne på det: Det er galt å sette to grupper opp mot hverandre når den ene gruppen også inngår i den andre. I rapporten har SSB målt gruppen «innvandrere» opp mot «hele befolkningen» som de også er en statistisk del av. I dette tilfellet ville det korrekte være å måle innvandrere opp mot «nordmenn». Da ville også forskjellen mellom grafene vært større. Men slik informasjon (og for ikke å snakke om betegnelser som «nordmenn») ønsker ikke SSB å formidle.

SSB

 

Denne typen sammenlikning hvor gruppen «nordmenn» er utelatt er blitt standard hos SSB fordi det er blitt så følsomt hvem som skal defineres som «nordmenn». Å definere en svenske er mye enklere, i det minste den type svensker som kommer til Norge for å jobbe. Men inndeling etter etnisitet er umulig for SSB fordi de ikke gir folk muligheten til å definere seg selv.

2910sysselsetting-1HoFDiVNdZ

Hvor er gruppen «befolkningen uten innvandrere»? Er dette et begrep som skaper så fæle assosiasjoner at det må utelates?

 

Aftenposten