Nytt

Hver fredag er A-magasinet bilag til Aftenposten. Et magasin som ofte har tankevekkende artikler og intervjuer. I ukens nummer har seniorforsker og integreringsstatistiker i Statistisk sentralbyrå, Lars Østby, fått lov å fortelle om seg selv til Anette Aasheim. Som tidligere beboer i et av Norges mest multikulturelle strøk, Groruddalen, med skoler hvor etnisk-norske kun utgjør 4 prosent av elevtallet, andelen skoler hvor minoritetsspråklige utgjør over 50 prosent av elevene øker hvert eneste år, og bruk av tolker er en del av hverdagen for å kunne kommunisere med foreldre, så blir man forundret over hva en seniorforsker kan få seg til å si:

Gale tall kan få store konsekvenser. Det at integreringen går dårlig, er den påstanden som gjør meg mest forundret. Man kan velge sine holdninger, men man kan ikke velge sin virkelighet.

Det er noe naivt over verdensanskuelsen til Lars Østby . Det er altså ikke virkelighetens integrering som går dårlig, det er våre holdninger som ikke er korrekte. Velger vi andre holdninger, så blir alt bra. La oss håpe at Lars Østby leste lørdagens forside på Aftenposten. Den forteller om en virkelighet som ligger langt unna vellykket integrering. Hvilke holdninger skal man ha for å unngå å se akkurat det?

Faren banket datteren med balltre og sendte henne med enveisbillett til Pakistan. Hun er en av mange ungdommer som forsvinner fra osloskolen.

Artiklene som er omtalt er ikke å finne på nett.