Stovner videregående skole har en absolutt majoritet av minoritetsspråklige elever. Noen særskilte integreringstiltak har de ikke. Det er ikke integrering inn i norsk kultur og samfunn som står på dagsorden øverst i Groruddalen. Integreringsarbeidet handler om å integreres inn i elevrollen.

Tre av fire elever er minoritetsspråklige, men Stovner vgs. har ingen særskilte integreringstiltak. De legger heller om timeplanen for elever som sliter.

Det er integrering i elevrollen skolen først og fremst er opptatt av, kan rektor Roald Olsen fortelle.

Rektor Roald Olsen har et enkelt syn på situasjonen. Elevmassen reflekterer befolkningen, en elev er en elev og frafallsproblematikken gjelder på Stovner.

På Stovner er 74 prosent av elevmassen minoritetsspråklig. Olsen mener det bare reflekterer nærmiljøet. Utover det er ikke etnisitet noe tema.

– En elev er en elev. Hvordan vi skal få mest kunnskap, ferdigheter og holdninger inn i hodet på dem er det viktigste, sier stovnerrektoren.

Frafallsproblematikken som gjelder for videregående skole for øvrig er også en utfordring på Stovner.

Hvordan vi skal få mest kunnskap, ferdigheter og holdninger inn i hodet på dem er det viktigste

Det gjelder først og fremst på yrkesfag, der 25 prosent av elevene på bygg- og anleggslinja sluttet på skolen i vg1 i fjor. Hvis vi plusser på vg2 falt ytterligere 13 prosent fra sist skoleår.

På teknisk og industriell produksjon sluttet 15 prosent av elevene på vg1 i fjor, mot 10 prosent av helse- og sosialelevene.

Det å legge opp undervisningen ved Stovner videregående skole må tildels være særdeles utfordrende. Det kanskje viktigste undervisningsverktøyet, språket, er en stor hindring. Det er innført lesetrening.

Det er også mange elever som sliter med norsk. Det går på dårlig lesekompetanse, leseforståelse og begrepsforståelse, sier Olsen. Elevenes nivå blir grundig kartlagt i starten av hvert skoleår.

– Lesing er det viktigste fundamentet man gjør for at elevene skal lykkes med å lære, mener Olsen.

Derfor har skolen innført lesetrening i alle fag. Minimum 15 minutters konsentrert lesing i hvert fag per uke.

http://dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/etnisitet-er-ikke-et-tema-pa-stovner-videregaende-1.6636425

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂