Over 90 prosent av elevene på Tokerud skole på Stovner i Oslo har minoritetsbakgrunn, og flere av dem har aldri gått på skole før.

Dette fører til at behovet for tilpasset undervisning er stort.

Rektor ved skolen, Ann Katrin Schille, forteller at Tokerud skole deltar i et levekårsprosjekt der målet er å utjevne sosiale forskjeller.

Et av tiltakene er å etablere og utvikle et miljøteam for å være tettere på elevene, og at elevene skal oppleve å ha flere omsorgspersoner rundt seg. Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet.

– Vi ser på nasjonale prøver at flere av elevene våre kan lese for dårlig til å klare seg i de teoritunge fagene, sier Schille til FriFagbevegelse.

Helt siden hun ble rektor, har hun lett etter en modell for å få til tilpasset undervisning.

Elevene i 10C har tegnet en seilbåt midt på et stort ark på en flippover med en sol øverst i høyre hjørne og en hai nederst i venstre hjørne. Dette mener skolen skal være med å hjelpe elevene til livsmestring.

– Seilbåten er på vei mot målet, som er en tropisk øy – eller et ferdig produkt og gode karakterer. Haien representerer det som hindrer elevene i undervisninga. Sol og vind er symboler for det som gir hjelp og medvind i arbeidet deres, sier lærer Kaia Blæsterdalen.

Blæsterdalen skulle gjerne sett at faglærere i teorifag som matte, norsk og samfunnsfag i større grad underviste på tilsvarende måte.

 

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.