Hva får vi (what do we get) når far og sønn, på vei til eller fra bønn, ikke snakker norsk sammen, og bønnen heller ikke er på norsk? Det blir muligens farger av det, men vi må se langt etter fellesskapet. Foto: @Roy Vestfjord

Lærere og ansatte ved flere skoler i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo er bekymret for barna de er satt til å jobbe med. Vold, trusler og konflikt preger nærmiljøet. Fellesskapet de er satt til å forvalte, er fargerikt, men uten fellesskap.

Sist helg ble en 21-åring skutt og drept i bydelen.

Det er dårlig økonomi og store språkutfordringer som bekymrer lærere ved Mortensrud barneskole. Nå har lærere og ansatte henvendt seg til Oslo kommunes skolebyråd, Inga Marthe Thorkildsen (SV).

«Den kanskje aller største utfordringen på Mortensrud barneskole er språkundervisningen. Skolen har 91,9 prosent fremmedspråklige elever, bare i én klasse kan det være opptil 21 forskjellige språk. Mye av lærernes tid går med til å nøste opp i misforståelser og språklige konflikter.» forteller lærerne.

Som løsning på problemene med vold og trusler i nærmiljøet, konflikter og manglende norskferdigheter ber de ansatte ved Mortensrud barneskole Oslo kommune om økte midler til bl.a. helsesykepleiere, sosiallærere og miljøterapeuter.

Men er flere sosiallærere og miljøterapeuter redningen for bydel Søndre Nordstrand?

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ser ut til å mene det.

– Jeg synes det er et godt forslag som vi må snakke med både bydelene og Utdanningsetaten om. Enten kan man gjøre det gjennom øremerka midler, i en pott på utsida av det ordinære finansieringssystemet for skolene, eller ved at bydelen bidrar med å ha flere fagfolk til stede på skolene. Men en løsning, det må vi finne.

Hun er kjempeglad for brevet fra lærerne, og opplever det slett ikke som et angrep på hennes og byrådets politikk:

– Jeg er ikke engang uenig i budskapet. Jeg er tvert imot 100 prosent enig, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

For ti år siden, i 2010, skrev statsviter og daværende lektor ved Fagerborg videregående skole, Karl-Eirik Kval, bosatt på Holmlia, dette innlegget i Aftenposten. I går ble det republisert her på document.no. Like rykende aktuelt som den gang.

Da innlegget ble publisert i Aftenposten i 2010, var minoritetsspråklige i flertall ved 51 av Oslos 124 skoler. Oslo hadde da til sammen 54.344 elever i grunnskolen. 21.626 av disse, 39,8 %, tilhørte språklige minoriteter. Av disse fikk 63 % særskilt norskopplæring.

I dag er andelen skoler hvor minoritetsspråklige er i flertall 53 av totalt 138 skoler. Ved 24 skoler er minoritetsspråklige i flertall med mellom 50 og 69 %, på 21 skoler er disse elevene i flertall med mellom 70 og 89 %, og ved 7 skoler er minoritetsspråklige i flertall med over 90 %.

På Granstangen, Haugenstua, Vahl og Rommen skoler er andelen minoritetsspråklige elever på 95–99 %.

Det sier seg selv at det er en umulig oppgave for minoritetsspråklige å tilegne seg norskferdigheter og kunnskaper om norsk kultur og samfunn så lenge de som snakker norsk og har norsk kulturbakgrunn, utgjør under 10 % av skolens samlede elevmasse.

Da hjelper det ikke hvor mange lærere de har.

Likevel etterspør lærere og ansatte ved Mortensrud skole fremdeles midler til helsesykepleiere, miljøterapeuter og sosiallærere for å håndtere kulturkonflikter, vold, trusler og manglende norskferdigheter.

Skolene på Oslo Øst forbruker den største andelen av offentlige midler per elev til ulike særtiltak og spesialundervisning. Bydel Søndre Nordstrand ligger på topp ifølge statistikk fra Dagsavisen i 2017.

Etter ti år med en stabil prosentandel på opp mot 40 % minoritetsspråklige elever i grunnskolen i Oslo, og flere skoler hvor etnisk norske er i mindretall helt ned i 5 % og 1 %, er det ikke mer penger til miljøterapeuter og sosiallærere som er løsningen.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: