Lekevakter på Bjørndal skole 12. februar, 2020. Foto: Facebook

Bjørndal skole i Oslo bryter loven mot ansiktsdekkende plagg i skolesammenheng. Skolen ligger i bydelen der Sylvi Listhaug ble buet ut for “hatefull retorikk” i 2018. Hva vil Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande gjøre, 12 år etter at kommunen og Staten ble enige om et “Handlingsprogram Oslo Sør”?

Skolen har ca 450 elever på 1.–7. trinn og ca. 70 ansatte. Onsdag 12. februar la skolen ut bildet med følgende tekst på sin Facebook-side:

Ny flott gjeng med lekevakter! Vi er så takknemlige for at foreldre (og besteforeldre!) setter av tid til å komme å være sammen med oss i storefri.
På tirsdag var det både musikk og dans i skolegården, og jammen var det sol også!

Dermed bryter de loven som ble vedtatt av Stortinget i juni 2018:

Stortinget vedtok den 5. juni 2018 et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Forbudet trådte i kraft i august samme år. (Regjeringen.no)

Vi er nok ikke alene om å akseptere og applaudere at en skole i en bydel med så store problemer som Søndre Nordstrand har, får foreldre og besteforeldre til å stille opp for barna. Det er et viktig tiltak for å trygge barnas oppvekst. Ikke bare for deres barn, de gjør det også for våres, det norske samfunnets, barn.

Uakseptabelt og ulovlig

Det vi ikke kan forstå eller langt mindre akseptere er at skoleledelsen ikke bare bryter en lov mot ansiktsdekkende plagg i skolen. Det er ikke for ingen ting at daværende Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte dette, den dagen loven ble vedtatt:

– Det er bra at Stortinget er enige i at et forbud mot ansiktsdekkende plagg vil sikre åpen kommunikasjon med barn, elever, studenter og nyankomne innvandrere i undervisningssituasjoner. Det er avgjørende for et godt læringsmiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). (Regjeringen.no)

Ifølge Oslo kommune hadde Bjørndal skole 85,2 % minoritetsspråklige elever i skoleåret 2016-17. Med en så høy andel minoritetspråklige elever er det åpenbart at ropene fra lærerstanden på skolene i den samme bydelen, Søndre Nordstrand, ikke kan avfeies som sutring.

Nå begynner vinterferien i Oslo-skolene, så i stedet for å spørre skoleledelsen eller den ansvarlige byråden, Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen  (SV) har vi i dag, fredag 14. februar, sendt følgende epost til landets Kunnskaps- og integreringsminister, Trine Skei Grande (V):

Spørsmål til Statsråd Trine Skei Grande:

I dag publiserte Document.no et bilde (vedlagt) som viser en “lekevakt” på Bjørndal skole ikledd niqab. Dette bildet må etter vår mening sees i sammenheng med den alvorlige bekymringen for problemene ved skolene i bydel Søndre Nordstrand, som lærerne ved to skoler har gitt uttrykk for – de brukte selv uttrykket ‘alarm’.

I 2008 inngikk Staten og Oslo kommune en intensjonsavtale om en tiårs-plan kalt Handlingsplan Oslo Sør. Avtalen ble inngått i 2010. Først i denne planen står det dette om formålet:

styrke rollen til barnehage, skole og fritidsmiljø i språkopplæring, inkludering og
oppvekst
• arbeide for at alle barn, uavhengig av sosioøkonomisk og språklig bakgrunn, skal ha
like muligheter til å oppnå et høyt læringsutbytte, og motvirke frafall i den
videregående opplæringen
• motvirke fattigdom og eksklusjon, bl.a gjennom tiltak for kvalifisering og inkludering
i arbeidslivet for alle grupper
• bedre jenter og kvinners muligheter for å delta i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv
• mobilisere befolkningen, bydelsutvalg, borettslag og sameier, lokale og frivillige
organisasjoner og næringslivet til samarbeid om stedsutvikling og styrking av
lokalsamfunnet, og om å løse bomiljøutfordringer og forebygge kriminalitet
• styrke folkehelsearbeidet i bydelen

I den forbindelse har vi følgende spørsmål til statsråden:

  1. Hva akter statsråden å foreta seg i forbindelse med dette bruddet på lovforbudet mot ansiktsdekkende plagg i skolen, vedtatt av Stortinget 5. juni, 2018?
  2. Hvilke tiltak vil statsråden foreta seg for å adressere problemene som lærerne ved Lofsrud og Mortensrud skoler har varslet om?
  3.  Er statsråden fornøyd med resultatene av “Handlingsplan Sør”? 

Saken i Document.no kan leser her: Niqab i skolegården, Bjørndal skole bryter loven. Hva sier Skei Grande?

Den inneholder også lenker til varslene fra de to ovennevnte skolene.

Våre imøteser svaret fra statsråden. Våre spalter står til rådighet for departementets svar.

Vennlig hilsen,

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.