Foto: Bjørndal skole/Facebook

Kunnskapsdepartementet sendte mandag et svar på Documents forespørsel om bruk av niqab i skolegården. Vi mente Bjørndal skole brøt loven da de i februar tillot en lekevakt i niqab. Departementet svarer at forbudet bare omfatter elever og personer med undervisningsansvar.

Vi publiserte saken «Niqab i skolegården, Bjørndal skole bryter loven. Hva sier Skei Grande?» den 14. februar. Vi mente bruk av niqab brøt med loven, og stilte daværende Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande følgende spørsmål:

  1. Hva akter statsråden å foreta seg i forbindelse med dette bruddet på lovforbudet mot ansiktsdekkende plagg i skolen, vedtatt av Stortinget 5. juni, 2018?
  2. Hvilke tiltak vil statsråden foreta seg for å adressere problemene som lærerne ved Lofsrud og Mortensrud skoler har varslet om?
  3.  Er statsråden fornøyd med resultatene av «Handlingsplan Sør»? 

Mandag kl 12:38 kom departementets svar:

Kunnskapsdepartementet har mottatt din e-post 14. februar 2020.

Opplæringsloven § 9-7 inneholder et forbud mot ansiktsdekkende plagg. Forbudet gjelder kun i undervisnings- og vurderingssituasjoner, og ikke i friminutt og andre pauser. Det er bare elever og personer som har undervisningsoppgaver som er omfattet av regelen. Frivillige foreldre/besteforeldre som bistår i lek og sosial aktivitet i friminuttene omfattes ikke av forbudet.

Handlingsprogram Oslo sør som gjaldt frem til 2017, er avløst av en intensjonsavtale mellom staten og Oslo kommune, også kalt Oslo sør-satsingen. Avtalen ble undertegnet 20. mars 2018 og inneholder områderettet innsats i Oslo sør fram til 2026. Bakgrunnen for videreføring av satsingen var at delområder i Bydel Søndre Nordstrand fortsatt hadde behov for å løse levekårs- og nærmiljøutfordringer. Innsatsområdene er: Nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning, og sysselsetting. Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer statens arbeid i satsingen.

Det er viktig at barn og unge har gode oppvekstvilkår i alle deler av landet. Enkelte steder, som i Oslo sør, er det sammensatte utfordringer som kan hindre gode oppvekst- og levekår. Dette er utfordringer som stat og kommune i felleskap samarbeider om å finne løsninger på. I denne prosessen er det lagt vekt på at aktører i de aktuelle områdene får gode muligheter til å fortelle hvilke utfordringer som finnes, og hvilke løsninger som bør vurderes.

Vennlig hilsen
Stine Elde
seniorrådgiver – juridisk avdeling
Kunnskapsdepartementet

Utover departementets forståelse for at det er lov med niqab i skolegården, inneholder altså ikke svaret noe mer om departementet og kommunens samarbeid i forhold til utfordringene, og heller ikke noe om når dette samarbeidet eventuelt vil utkrystallisere seg i noe håndfast.

Les også:

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂