Hva i all verden har regjeringen holdt på med i den såkalte niqab-saken som VG har vært med å kjøre, og hva i all verden har Arbeiderpartiet holdt på med? Det begynte med at Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler den 7.september stilte et skriftlig spørsmål til innvandrings- og integreringsministeren om hun vil ta initiativ til å støtte et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen.

Svaret overrasket ved første øyekast mange, for nei svarte Listhaug, og da brøt helvete løs. Nei til nasjonalt forbud, ble plutselig til at Høyre ikke ønsket et forbud mot niqab og burka i skolen. Hadde det klikket helt for statsministerens parti? Hans Rustad reagerte og lurte på om Høyre tvangsforet Frp med kameler. Så enkelt var det nok ikke.

Her er det mye å gripe fatt i. La meg ta det første først. Da tankesmia Agenda lanserte «10 bud for en ny integreringspolitikk» i august, ble forslagene nærmest møtt med et skuldertrekk i Listhaugs departement. Statssekretær Hanne Iversen (FrP) kommenterte Agendas forslag, som både AP, Sp, SV, Krf og Venstre stilte seg bak, med å si at dette var «helt på linje med hva regjeringen ønsker» og «dette er å slå inn åpne dører. Det er hyggelig at utvalget legger seg så tett opp mot integreringsmeldingen og er enig med den.» Ingen problematiserte egentlig niqab og burkaforbudet de fem partiene stilte seg bak.

Men så var det det at Jan Bøhler allerede i 2014 hadde spurt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om dette med nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen og da svarte Isaksen at dette er en del av skolens ordensreglement og må fastsettes lokalt. Javel tenkte Bøhler. Hva er regjeringens politikk? Er det Røe Isaksens linje som gjelder, eller Iversen sin om at niqab-forbud «er på linje med hva regjeringen ønsker»?

Spørsmålet er betimelig. I sitt skriftlige svar til Bøhler 12. september i år understreker også Listhaug det som er faktum i saken, at bruk av niqab og burka er et lite problem i skolesammenheng, og at Oslo allerede har innført et forbud. Hun svarte at det finnes et «handlingsrom lokalt som fungerer i de tilfeller utfordringer oppstår, og avsluttet;

Regjeringen vil derfor ikke, på det nåværende tidspunkt, innføre et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen.

Hun svarte ikke at regjeringen var mot et niqab forbud i skolen, hun svarte ikke at regjeringen dermed er for bruk av niqab i skolen. Hun svarte bare at regjeringen, akkurat nå, ikke vil innføre et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen fordi kommunene selv allerede kan innføre forbud om de vil, slik Oslo gjorde allerede i 2006. Er ikke det helt greit da?

Ingen som har lest om niqab-saken den siste drøye uken vet at Norge i 2006 ble det tredje europeiske landet der skolene kan nekte niqab. Daværende byrådsleder Erling Lae fra Høyre sa det bra;

– Det er jo egentlig en seier for sunn fornuft. Det må jo være sånn at lærerne kan se hvem elevene er.

Lovavdelingen i Justisdepartementet gjorde en grundig jobb og konkluderte med at det helt klart er hjemmel for å forby bruk av niqab og burka i skolen.

Det HAR altså vært helt åpent for kommuner og fylker landet rundt å innføre niqabforbud nærmest over natten i over 10 år, så hvorfor har AP gjort seg så høye og mørke i denne saken? Det enkle svaret må være at det er fordi de kan, og fordi regjeringen har håndtert saken oppsiktsvekkende dårlig.

Det ser ikke ut til at de helt har skjønt sprengkraften niqab og burka har, og det ser heller ikke ut til at de helt har visst hva kommuner og fylker har hatt hjemmel til. Det er rett og slett dårlig politisk håndverk fra regjeringen.

Når selv Jonas Gahr Støre mandag kveld bestemmer seg for at han og AP er for, etter at det heller ikke var åpenbart hvor de kom til å lande, er det bare et tidsspørsmål før det uunngåelige skjer. Alle som følger litt med på norsk politikk og som vet hvordan media fungerer vet allerede hvordan dette kommer til ende. Høyre kommer til å gå inn for et nasjonalt forbud de også.

Rett før jeg skulle sende fra meg denne teksten ser jeg at Høyre har utkommandert sin innvandringspolitiske talskvinne Ingjerd Schou som mener Høyre må åpne for et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen.

Dette har vært en underlig runde. Høyre har lenge vært motstandere av niqab i skolen, men ment at kommunene har kunnet løse problemene selv, slik de har gjort i Oslo. Nå ser det ut til at det blir et rungende flertall på stortinget for et nasjonalt forbud, i tillegg til at det altså allerede finnes et lokalt.

Vi kan altså ende opp i en situasjon hvor det niqab og burka i skolen forbys ikke bare en, men to ganger. Kom ikke å fortell meg at politikk er kjedelig!