Nytt

I en pressemelding skriver regjeringen at de vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter:

– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forslaget som regjeringen i dag sender på høring gjelder hele utdanningsløpet i både privat og offentlig sektor, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Forbudet vil gjelde både elever og ansatte.

– Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole. Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Fra lokalt til nasjonalt forbud

I dag kan forbud innføres lokalt. Blant annet har Oslo-skolen, enkelte videregående skoler i Østfold og Akershus og noen høyskoler forbud mot ansiktsdekkende plagg. Nå ønsker regjeringen et nasjonalt forbud.

– Norge er et åpent samfunn der alle bør kunne se ansiktene til hverandre. Vi ønsker utdanningsinstitusjoner som er gode møteplasser for elever og ansatte, sier Røe Isaksen.

Kun ansiktsdekkende plagg

Forbudet skal kun gjelde plagg som dekker ansiktet, som for eksempel finlandshette, masker og nikab. Det gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Samtidig foreslår regjeringen unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold. Det kan være verneutstyr eller munnbind.

– Vi er klar over at forslaget har prinsipielle og kompliserte juridiske sider. Jeg håper derfor på mange gode innspill når forslaget nå sendes ut på høring, sier Røe Isaksen.

Noen europeiske land har innført en form for forbud mot ansiktsdekkende plagg. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har slått fast at det franske forbudet mot ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom fra 2011 ikke er i strid med menneskerettighetene.

Det går tregt å lovregulere områder som involverer islam. Allerede i 2010 ville Frp forby nikab i det offentlige rom, men det var ikke den sittende Ap-regjeringen ledet av Jens Stoltenberg interessert i.  Stoltenberg sa:

-Jeg tror at vi har en ganske god løsning, og det er at vi overlater til den enkelte skole og den enkelte kommune å vurdere om det er behov for regler eller forbud

Nei, vi hadde ikke «en ganske god løsning». Og vi har fremdeles ikke det. Stadig flere småjenter er å se med hijab, også i skolene. Niqab-forbud må etterfølges av hijab-forbud i barneskolen.  Dette foreslo da også Frp i 2010.

Dette tar altfor lang tid. Det er allerede halvannet år siden Erna Solberg sa at hun ikke hadde problemer med å innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen. Dette burde det ikke være noe vanskelig å få vedtatt. Neste sak: Nei til hijab i barneskolen.